Clickoffice.dk är en av Danmarks största onlinebutik med kontorsmaterial med mer än 11.000 produkter på lager.

AdWords med fokus på kärnverksamhet och shopping

Verksamheten upplevde utmaningar med deras AdWords-konto i form av låg avkastning (ROAS) och en förbrukning, som sprungit iväg.

Hos Obsidian Digital använder vi vårt eget utvecklade AdWords-ramverk, där första steget består av en inledande dialog, där vi grundligt sätter oss in i kundens bransch. Eftersom det handlar om kontorsmaterial är marginalerna låga på många produkter och kategorier. Av denna anledning är det A och O att budgeten används på Clickoffice.dks kärnverksamhet.

AdWords med fokus på kärnverksamhet och shopping

AdWords med fokus på kärnverksamhet och shopping

Verksamheten upplevde utmaningar med deras AdWords-konto i form av låg avkastning (ROAS) och en förbrukning, som sprungit iväg.

Hos Obsidian Digital använder vi vårt eget utvecklade AdWords-ramverk, där första steget består av en inledande dialog, där vi grundligt sätter oss in i kundens bransch. Eftersom det handlar om kontorsmaterial är marginalerna låga på många produkter och kategorier. Av denna anledning är det A och O att budgeten används på Clickoffice.dks kärnverksamhet.

Historik förbättrar framtida avkastning

Historik förbättrar framtida avkastning

Innan Obsidian Digital tog över kontot, hade Clickoffice.dk lagt ett stort belopp på AdWords-annonsering och Google Shopping. Det är alltid optimalt att nyttja den befintliga historiken (data), då det besparar Clickoffice.dk från att begå ”samma fel” igen. Detta resulterade i en ny detaljerad AdWords-struktur med kampanjer, som tidigare visat sitt värde i form av avkastning och volym.

Google Shopping med syfte på vidare optimering

Därutöver hade Google Shopping upprättats utan syfte till vidare optimering. Hos Obsidian Digital använder vi ett externt verktyg, som tillåter oss att forma Clickoffice.dks flöde så att vi kan budjustera på de produkter och kategorier som hör till verksamhetens kärnverksamhet. Samtidigt ger det externa verktygen möjlighet att manipulera flödet således att det träffar så många sökningar som möjligt och därmed ger mer avkastning än tidigare.

cases
  • 72 % fler försäljningar
  • 113 % mer omsättning
  • 39 % högre ROAS