Georg Jensen Damask – Kunglig hovleverantör – är en modern textilverksamhet med webbutik, fysiska butiker och lokal närvaro i 70 länder.

Strategi och lösning

Med en historia som sträcker sig över generationer (sedan 1756), och ett direkt samarbete med det danska kungahuset, representerar Georg Jensen Damask en unik, hantverksmässig kvalitet och tidlös design av alla former av textilier i hemmet.

Georg Jensen  Damask finns för närvarande i mer än 70 länder. Fokus har alltid legat på egna, fysiska butiker och retail, men år 2017 ändrande verksamheten sin säljstrategi till att vara mer målinriktad direct-to-consumer.

Georg Jensen Damasks plattform upprättades år 2015, men fick inte direkt den önskade dragningskraften. Den digitala synligheten var begränsad och verksamheten hade en stor önskan om att flytta försäljningen från butiker och retail till deras webbutik.

För att uppnå lönsamhet i Georg Jensen Damasks fall, behövde de digitala aktiviteterna och kanalerna uppnå synergi. Detta kräver både en röd tråd i hur de olika kanalerna, häribland i synnerhet annonsering på sociala medier, Facebook och Instagram samt annonsering på Google, samspelar samt en budget som stödjer aktiviteterna.

Tillgången

Georg Jensen Damasks online setup var hittills målinriktad och kommunicerade uteslutande till fyndjägare.

Det här ville verksamheten ändra på. Det krävde både en ändring i kommunikation och kanaler samt en analys över var de mindre fynddrivna kunderna kom från. Med andra ord: en kartläggning av den digitala kundresan från varumärkesmedvetenhet till lojala kunder.

Obsidian Digital utarbetade en beteendeanalys med hjälp av data från sökmotorer och social media samt verksamhetens egna data. Denna användes till att göra en helt ny strategi, som skulle stödja målet om mer försäljning online och att nå bredare ut än till kampanjsegmentet.

Mindre oreda mer försäljning

För en premiumprodukt som Georg Jensen Damask kan kundresan vara komplex. Den kan ta veckor och involvera touch points över flera sociala medier, sökmotorer och andra kanaler.

Samtidigt kan resan röra sig upp och ner i säljtrakten, vilket kräver en dynamisk tillgång till visuella element.

Obsidian satte upp en dynamisk och skalbar setup för Georg Jensen Damask, där algoritmerna på Google och Facebook står för att besluta när ett visst visuellt element visas. Med rätt input blir algoritmerna en stark allierad till det kreativa arbete, som verksamheten redan gör.

Då kundresan hade utarbetats blev det lättare att välja den optimala attribueringsmodellen. Den dåvarande modellen betraktade marknadskanalerna som ”silon”, och tillförde inte något värde till en specifik kanal, om den hade varit med och bidragit till en försäljning, men kanalen inte själv var sista ledet i resan.

Utförande

Med hjälp av den bästa teknologin lade Obsidian Digital fokus på sökmotorer, social media och email-marknadsföring. Dessa kanaler stöttade hela kundresan och kan användas till både varumärkesprofilering och prestation.

Utförandet delades upp i tre faser: 1) Analyser, 2) upprättande och 3) löpande optimering av kampanjer.

Sökmotorer omfattade hela kundresan, där det primärt var Google Shopping som stod bakom merparten av tillväxten.

Sociala medier användes för att stötta push-annonseringen och samla in emailadresser. Genom att utarbeta flows på Facebook och Instagram anpassat till kundresan, kunde ROI bevaras samtidigt som volymen växte.

E-postmarknadsföring användes i en kombination av push och retargeting. Förstnämnda i form av kampanjer och sistnämnda som flows, beroende på vilket beteende den potentiella kunden hade.

  • 72% Ökad omsättning
  • +555 000 Emailpermissions skapade