J-Jensen är en av Danmarks största och mest kända entreprenörsverksamheter

Ökad synlighet av kärnkompetenser via SEO och AdWords

Verksamheten kom därför till Obsidian i september 2016 med en ambitiös plan om att öka deras digitala synlighet och organiska trafik på sökord som var relaterade till deras kärnkompetenser.

Verksamheten hade på förhand en rad mycket konkreta sökord, som de gärna ville hittas på.

För att tillmötesgå denna önskan, valde vi att satsa på att öka organisk trafik via både SEO och AdWords.

Låg sökvolym med stort värde

Efter vår inledande sökordsanalys kunde vi se att sökvolymen på flera av de sökord som verksamheten efterfrågade inte var särskilt stor, i jämförelse med sökvolymen i många andra branscher.

Men trots detta, så var det potentiella värdet av att bli sedd och att bli kontaktad väldigt stor för verksamheten.

På bakgrund av våra inledande analyser lade vi därför fram en bruttolista på 10-15 sökord, som skulle prioriteras i vårt vidare arbete.

Uusi aloitussivu ja tiedote tekivät eron

Tärkein syy siihen, että J-Jenseniä ei voinut löytää monista hakusanoista oli se, että heillä ei ollut asianmukaisia sivuja näille hakusanoille.

Perustimme siksi suuren määrän uusia laskeutumissivuja ja näin jokainen hakusana sai oman laskeutumissivun. Tämän jälkeen käynnistimmen pitkäkestoisen tiedotuksen.

Tämän panostuksen ansiosta saimme hankittua tarvittua tunnettuutta olemassa oleville kotisivuille, joka lisäsi myös J-Jensensin suosiota myös Googlessa.

Jo kahdeksan kuukauden kuluttua J-Jensen oli muun muassa Googlen Top 3 suurimmassa osassa hakusanoja.

Samalla huomasimme myös voimakkaan kasvun uusissa liideissä, jotka tulivat orgaanisen liikenteen kautta kuukausi kuukauden perään ja myös vaikka, hakujen määrä sillä hetkellä oli verrattain matala.

j jensen seo

Samspelet mellan AdWords-annonser var avgörande för att skapa flera leads

och i J-Jensens fall kunde vi se att samspelet mellan AdWords-annonser och förbättrade organiska placeringar hade varit avgörande för att skapa flera leads till verksamheten.

Under 16 månader hade de flesta leads skapats av kunder, som både hade klickat på en AdWords-annons och en del av deras organiska resultat.

j jensen adwords

Som i de flesta branscher på internet, interagerar kunder ofta med en verksamhet via flera olika digitala kanaler, innan de genomför ett köp eller tar kontakt med verksamheten.

Och i synnerhet i fall där antalet sökningar är låga, är det avgörande att närvara på flera digitala kanaler så man får största möjliga andel av den tillgängliga trafiken.

Därutöver kunde vi även se att såväl våra AdWords-annonser samt deras förbättrade organiska placeringar medverkade till att skapa fler varumärkessökningar för J-Jensen.

Det er ikke mængden af trafik, men effekten af trafikken der er vigtig

Det är inte mängden trafik, utan effekten av trafiken som är viktig J-Jensen är ett bra exempel på att det inte alltid är mängden trafik som är viktig, utan istället effekten av trafiken man får in på sin sida som är viktig.

nedrivning-300x128
  • 14 sökord i topp 3
  • 205+ leads på 16 mån.
  • 113% mer organisk trafik

Vill du veta mer?

You are always welcome to contact us for a non-committal talk.

+45 60 15 71 21
sak