Fallet om Schøller stål med användning av AdWords

Fokus på en nära dialog och tidigare data

Om AdWords inte har presterat under en längre period, är det naturligt att man som verksamhet drar sig för att avsätta sina marknadsföringskronor i den riktningen. Det gjorde som tur var inte Schøller Stål, då de beslutade sig för att satsa på att låta oss styra deras AdWords-aktiviteter framöver.

De hade annonserat på AdWords sedan 2012 utan någon särskild framgång. I oktober 2017 nådde de en lågpunkt, då de drev en ROAS (return of ads spend) på omkring 1. Därefter övertog vi hanteringen av deras annonsering på Google.

Vid den tidpunkten var kontot otroligt oöverskådligt. Det fanns väldigt mycket data och en massa kampanjer där söktermer utplånade varandra. Därutöver var kampanjstrukturen olämpligt upprättad, vilket resulterade i ett lågt kvalitetsresultat och därmed ett högt klickpris.

Röjningsarbetet skapade goda förutsättningar för framtiden

Första steget var därför att städa upp på kontot, där vi startade från ena änden genom att analysera 5 års data. Detta gjordes i en nära dialog med Schøller Stål då de självklart vet mycket mer om sina produkter och verksamhet, än vi gör.

Det tar lång tid att analysera ett så stort konto med så mycket data, men det var det helt klart värt. Med utgångspunkt i dialogen, den analyserade datan och vår egen analys av marknaden och produkterna började vi utarbeta en helt ny, detaljerad struktur, där den enskilda personens sökning exponerades för en matchande annons. Det innebar att den genomsnittliga ”ad relevansen” för hela kontot steg från omkring 6 till 9,8. På så vis blev det övergripande kvalitetsresultatet bättre och klickpriserna väsentligt lägre.

Kampanjorienterad tillgång genererade 610 % mer i omsättning

Med en kombination av den nya, detaljerade strukturen och ett selektivt val av rätt söktermer med utgångspunkt i historisk data, såg vi en prestationsförbättring redan under den första månaden. Lite fler försäljningar och ett betydligt billigare klickpris innebar att ROAS accelererade till en fyrdubbling av utgångspunkten.

Vi kände dock samtidigt att vi inte uppnått den fulla potentialen, och vi kom därför överens om att hålla ett möte för att diskutera nästa steg i processen med särskilt fokus på att öka försäljningsvolymen. Här kom vi bland mycket annat fram till att det skulle vara en bra idé att köra kampanjer på de produkter med högst vinstprocent.

Det skulle visa sig vara guld värt. Med nya, veckovisa skräddarsydda kampanjannonser sprang omsättningen iväg helt.

På bara lite mer än 3 månader efter att vi övertagit kontot, hade den totala omsättningen ökat med 581 %, bara precis överträffat av ROAS som hade ökat med över 610 %.

Jakten på den fulla potentialen

Efter sådana resultat är det helt naturligt att känna sig nöjd. Men genom att fortsätta agera proaktivt och progressivt i en nära dialog med verksamheten, är vi övertygade om att vi ännu är långt ifrån att ha uppnått den fulla potentialen. Därför har vi redan nu helt nya åtgärder i pipelinen framöver, i jakten på bästa möjliga prestation.

oleg-savenok-114428-unsplash-Kopi-300x106
  • 581 % tillväxt i omsättning
  • 610 % tillväxt i ROAS
  • 26 % minskning i CPC