Traede levererar ett användarvänligt B2B-säljsystem för att styra och effektivisera beställningar mellan varumärken och återförsäljare.

Annonsering på sociala medier

Traede har från starten målinriktat deras produkt till modeindustrin, där nya kollektioner, ett allmänt stort produktutbud och upprepade beställningar är vardag. Av denna orsak var önskan med annonseringen att nå ut till beslutstagaren i verksamheten. Med andra ord låg uppgiften därför i att hitta nålen i höstacken, så att säga.

Av denna anledning rekommenderade vi hos Obsidian redan från början att Traede skulle nyttja annonsering på sociala medier, mer specifikt Facebook och Linkedin. Därmed skulle de nämligen ha möjlighet att hitta den konkreta beslutsfattaren genom grundliga målgruppsinställningar.

Av de nyttjade sociala medierna valde vi längs vägen att fokusera 100 % på Facebook. Detta berodde på att Linkedins annonsplattform inte var tillräckligt avancerad, vilket slutade med att det begränsade oss istället för att gynna oss. Rent konkret handlade det om möjligheten för uppbyggnad av flows, där Linkedins spårningspixel inte möjliggjorde användardefinierade besöksintervaller (antalet dagar sedan besök på webbsidan).

Push för att öka volymen

Traede har från starten målinriktat deras produkt till modeindustrin, där nya kollektioner, ett allmänt stort produktutbud och upprepade beställningar är vardag. Av denna orsak var önskan med annonseringen att nå ut till beslutsfattaren i verksamheten. Med andra ord låg uppgiften därför i att hitta nålen i höstacken, så att säga.

Av denna anledning rekommenderade vi hos Obsidian redan från början att Traede skulle nyttja annonsering på sociala medier, mer specifikt Facebook och Linkedin. Därmed skulle de nämligen ha möjlighet att hitta den konkreta beslutsfattaren genom grundliga målgruppsinställningar.

Av de nyttjade sociala medierna valde vi längs vägen att fokusera 100 % på Facebook. Detta berodde på att Linkedins annonsplattform inte var tillräckligt avancerad, vilket slutade med att det begränsade oss istället för att gynna oss. Rent konkret handlade det om möjligheten för uppbyggnad av flows, där Linkedins spårningspixel inte möjliggjorde användardefinierade besöksintervaller (antalet dagar sedan besök på webbsidan).

Push för att öka volymen

Av ovanstående anledning låg den största uppgiften i att hitta fram till en del målgrupper, där vi föreställde oss att den konkreta beslutsfattaren fanns.

Detta utfördes genom CVR-utdrag för relevanta branscher, jobbtitlar, genomsökta e-mails och intresse för branschen. Här var målsättningen att ”fodra” vårt retargeting flow, som efterföljande skulle samla in de personer som visade intresse för att besöka Traedes hemsida.

Nyckeln till att skapa ett intresse hos vår målgrupp var här att nyttja video- och kallförsäljningsformatet med väldigt konkreta annonstexter, som den ideala kunden enkelt skulle kunna identifiera sig själv med.

Evergreen retargeting flow

Efter att ha besökt Traedes hemsida började ett så kallat automatiserat evergreen retargeting flow. Här satte vi upp ett flow av annonser, som ändrade sig var 4:e dag beroende på hur besökarna interagerade med våra annonser.

Rent konkret sattes flowet upp som en kombination av Lead ads och Klick till webbsida-annonser under en period på 12 dagar, där vi försökte skapa kontakt med de intresserade personerna. Syftet med att nyttja ett evergreen flow med olika annonser var att tillgodose principen om att vi reagerar på olika innehåll. I denna process var call-to-action helt central, där vi antingen försökte få besökarna att anmäla sig till ett webinar, delta på Traedes kommande seminarium eller ta emot ett telefonsamtal utan förpliktelser. Där fanns med andra ord inga annonser som endast försökte få in målgruppen på hemsidan och undersöka Traede på egen hand igen.

Annonsering mot kärnmålgrupper

Efter att ha identifierat de bäst presterande målgrupperna och skapat tillräcklig trafik till hemsidan för att göra en lookalike-målgrupp på bakgrund av besökarna, upprättade vi en ny push-kampanj. Denna upprättades som en Lead Ad, där personerna som anmälde sig skickades en vitbok gällande optimering av B2B-verksamheter.


Därmed kunde vi genom mjuka konverteringar inhämta e-postadresser från personer, som måste innebära att de arbetar inom B2B-verksamheter. På så vis skapades således kontakt med potentiella kunder.

Resultatet

Traede är en relativt komplex produkt, vilket innebar att det behövdes många touchpoints till att skapa ett faktiskt köp. För vad gäller Facebook, var målsättningen att skapa relevanta leads som Traedes säljare efterhand kunde hantera med deras egen expertis.

Genom vårt arbete skapade vi månatligen mellan 5 och 60 leads, beroende på om vi arbetade med anmälningar till arrangemang, nedladdningar eller direkta ”Ring upp mig”-leads.

Efter att ha haft ett nära samarbete med Traede under 1½ år hade verksamheten vuxit så mycket att det ekonomiskt och strategiskt var bättre att ha en intern marknadskonsult, som kunde ta till vara på den digitala marknadsföringen för Traede.

Vi är glada å Traedes vägnar och önskar dem all lycka och framgång i framtiden!

traede-case-274x49