Zentabox erbjuder personligt anpassade vitamin- och kosttillskott på abonnemangsbasis.

360 graders marketing gör skillnaden

Samspelet mellan Facebook – och AdWords-annonsering kan med rätt strategi och tekniska framgångssätt avspegla sig direkt i resultaten, då man här har möjlighet att tillmötesgå och påverka sitt kundsegment flera gånger under kundresan via olika annonsformer och plattformar.

Hos Obsidian är vi glada över att kunna erbjuda denna tjänst till våra kunder, för att lyfta deras digitala utförande. Detta gäller naturligtvis både för B2C- och B2B-verksamheter.

Ett exempel på en sådan framgångshistoria är Zentabox, som erbjuder personligt anpassade vitamin- och kosttillskott på abonnemangsbasis. Utgångspunkten för deras produkt är ett digitalt hälsotest som gör att du får precis de vitaminer, mineraler och andra tillskott som passar din hälsoprofil.

AdWords med fokus på alternativa sökningar

Med AdWords-annonsering är det viktigt att skapa klara linjer mellan att vända sig till de användare, som har ett direkt behov av din produkt eller som bara har ett allmänt intresse för den. Detta görs utifrån en sökordsanalys, som bidrar till att avgöra hur långt fram i köpprocessen användarna befinner sig, genom användning av bestämda sökord.

Zentabox är en verksamhet, som skiljer sig från konkurrenterna på grund av deras abonnemangslösning. Då vi tog över deras AdWordskonto, lade vi snabbt märke till att det hade spenderats mycket pengar på sökord som, just på grund av Zentabox nischprodukt, inte hade medfört tillfredsställande antal konverteringar.

Med detta i bakhuvudet gjorde i vi en sökordsanalys för att begränsa vårt kundsegment till användare, som vi var säkrare på hade ett behov av produkten, och på så vis rensade vi upp i trafiken. Med en ändring av kontostrukturen samt upprättande av specifika landningssidor, var vi säkra på att vi tillgodosåg de potentiella kundernas behov på bästa möjliga sätt.

Detta avspeglade sig direkt i resultaten, som förbättrades markant redan månaden därpå.

Uppsamling av förlorade kunder med Facebook-annonsering

Vi var nu medvetna om att stora delar av trafiken som Zentabox fick på deras hemsida, var av hög relevans på grund av de sökningar som våra AdWords-annonser motsvarade. Denna omfattande mängd av relevant trafik är guld värd för alla annonsörer, då personerna bakom sådana sökningar redan har en kännedom av produkten, och därmed krävs det mindre för att väcka deras intresse.

Med detta som bakgrund, byggde vi upp en retargeting-målgrupp på Facebook, där vi visade annonser för de användare som hade besökt hemsidan inom ett särskilt tidsintervall. I denna målgrupp exkluderade vi naturligtvis tidigare besökare, som redan hade genomfört ett köp. Denna strategi ger oss ett flow, där vi vänder oss till folk som vi utifrån AdWords-annonseringen vet har ett behov av det vi erbjuder. Om dessa användare beslutar sig för att inte genomföra en beställning efter ett klick på en AdWords-annons visste vi att våra Facebook-annonser skulle se till att Zentabox inte förlorade dessa kunder.

På Facebook utvidgade vi vår målgrupp ytterligare genom parallella retargeting-annonser, upprättade annonser som målinriktades till ett specifikt kundsegment som vi hade definierat tillsammans med Zentabox.

Den perfekta mixen

Två månader efter att vi inlett ovanstående strategi och åtgärder på vägnar av Zentabox, hade antalet abonnemang som sålts via Adwordsannonser, förutom sökningar på företagsnamn, ökat med 344 %. Därutöver hade priset per försäljning fallit med 69 % två månader efter vi övertagit kontot.

De två sista månaderna, innan Zentabox ingick ett samarbete med Obsidian, utgjorde försäljningen skapad från Facebookannonsering endast 2,26 % av det totala antalet försäljningar. Facebookannonsering utgör nu, två månader efter implementeringen av ovanstående strategi, hela 16 % av det totala antalet sålda abonnemang.

zentabox1-300x115
  • 344 % vækst i konverteringer
  • 69 % fald i omkostninger
  • 16 % vækst i FB salg

Vill du veta mer?

You are always welcome to contact us for a non-committal talk.

+45 60 15 71 21
sak