Amazon Ads

Amazon Ads är det senast tillskottet när det kommer till Amazon. Tidigare har hela utbudet av olika annonssystem varit rörigt, och gått under flera olika namn.

Det har varit ett medvetet val, att de nu rebrandat det interna annonssystemet, så att alla funktionaliteterna behandlas på samma sätt och därmed minskar förvirringen.

Amazons PPC-system lanserades år 2012, då det blev möjligt för Sellers och Vendors att lägga bud på sökord, så de kunde komma överst i sökresultaten. Det finns många delelement i upplägget, som påminner mycket om systemet man är bekant med från Google Ads (tidigare kallat AdWords).

Klickpriser och konverteringsgrader jämfört med Google

När man arbetar med PPC på Amazon så är det andra priser än de man är van vid från Google. I synnerhet om man riktar blicken mot den europeiska marknaden, där konkurrensen fortfarande är förhållandevis låg i jämförelse med USA.

Det genomsnittliga priser per klick på Amazon ligger på ca. 5,2 DKK

Det genomsnittliga priset per klick på Google för eCommerce ligger på 7,5 DKK

Redan där är det en besparing på ca. 30%

Ovanstående data är genomsnittliga siffror globalt sett.

Inte nog med att det är en besparing bara på klickpriset, man ser även en del betydligt högre konverteringsgrader på Amazon Ads.

Den genomsnittliga konverteringsgraden på Amazon Ads är: 10 %

Den genomsnittliga konverteringsgraden på Google Ads är: 2,81 %

Med utgångspunkt i ovanstående siffror, står det väldigt klart att det genomsnittliga konverteringspriset på Amazon är betydligt lägre än på Google (källa).

Amazon Ads vs. Google Ads

Vilka är de största skillnaderna. Enklaste jämförelsen görs med Google Ads shopping och Amz ads.

Om man tar Amazon Ads i dess grundform, så påminner det väldigt mycket om Google Ads. Den mest positiva skillnaden är att det är mycket lättare att lägga upp sina annonser, således får man mycket mer insikt i sin data än man får via en Google Shopping kampanj i dess grundform.

Amazon Buy Box

Man kan även hitta delelement från Amazon Ads målinriktningsmöjligheter, som påminner om Googles målinriktningsmöjligheter på Googles Display Network (GDN). Målinriktningsmöjligheten är motsvarande den funktion, där man kan rikta sina annonser mot användare som påminner om en viss domäns besökare.

På Amazon är den bara mycket mer konkret. Här kan du målinrikta dina annonser mot specifika produkter, varumärken eller kategorier. Du kan själv manuellt välja ut produkterna, varumärkena eller kategorierna, som du anser är relevanta att få dina produkter visade i sammanhang med.

 

Målinrikta dina produkter mot annat än bara sökord

Product targeting, category targeting och brand targeting

Beroende på vilken marknad du säljer dina produkter på, har du tillgång till olika målinriktningsverktyg.

På den europeiska marknaden kan du endast målinrikta dina annonser mot sökord. På den amerikanska marknaden har du flera olika målinriktningsmetoder, som du kan använda dig av.

Product targeting

Om du vill få dina produkter visade i samband med andra specifika produkter (ASINS) eller på specifika produkter, så kan man med fördel använda sig av denna målinriktning.

Vi ser bra resultat när man kombinerar denna målinriktningsfunktionen med budgivning efter placeringar. På det sättet kan man få sina produkter visade inne på andra specifika produkter, som ett alternativ till den produkten.

Funktionen är extremt effektiv och kan likställas med att du skulle kunna visa din produkt inne på din konkurrents hemsida, precis under deras produkt.

Category targeting

Målinrikta dina produkter mot andra produkter som visas i en bestämd kategori. Här kommer dina produkter visas i sökningar, där det visas andra produkter från samma kategori eller inne på produkter, som anges av den kategori som du målinriktat din annons mot.

Brand targeting

Om du har en konkurrent som du vill att dina produkter visas i samband med, så är denna funktion effektiv. Funktionen påminner mycket om category targeting, men här tas utgångspunkt i specifika varumärken istället för kategorier. Den är optimal om du har en konkurrent som du målinriktat går in för att stjäla kunder från. Då kan du målinrikta dina annonser mot gällande varumärke, och därmed få dina produkter visade i sökningar där det varumärket framgår, eller på gällande varumärkes produkter.

Stora skillnader på marknaderna

Beroende på vilken marknad du säljer dina produkter på, är det stora skillnader på de olika marknaderna/marknadsplatserna. Det gäller både i förhållande till den allmänna prisnivån, konkurrensen och funktioner.

På Google finns samma funktioner tillgängliga oavsett om du tittar på den amerikanska eller den europeiska marknaden. Så är inte fallet för Amazon. Som beskrivet i avsnittet ovan, så har du flera möjligheter att målinrikta din produkt (mot annat än sökord), när du tar utgångspunkt i den amerikanska marknaden.

Om du säljer på Amazon US, har du flera funktioner till förfogande, när det gäller marknadsföring av dina produkter. Det råder inga tvivel om att det är på grund av att USA är den klart största marknaden.

De 2 funktioner, som utgör de 2 mest betydande skillnaderna är följande:

  • Product, category och brand targeting
  • Early Reviewer Program

Kort beskrivet är Early Reviewer Program (ERP) ett system som påminner lite om Amazon Vine. Om du säljer dina produkter på US-plattformen så kan du använda detta verktyg, som gör att Amazon skickar ut e-postmeddelande till de första personerna som köpt ens produkt. De uppmanas att lämna ett omdöme, och om de gör det får de en voucher för försäljning på Amazon.

Utöver skillnaderna på verktyg för marknadsföringen av dina produkter, så är konkurrensen betydligt större i USA. Det är plattformens hemland, där de har 50 % av marknaden. Den ökade konkurrensen kan exempelvis märkas på den genomsnittliga CPC, som är ca. 30% högre än på den europeiska marknaden.

Därutöver finns det några kategorier där konkurrensen är enorm. Det beror på att det råder en FBA-kultur i USA, vilket är ett utbrett sätt att generera passiv inkomst på.

Därför är många av de produktkategorier med lågprisprodukter, priser på ca. 100 SEK och med enkla produkter, otroligt konkurrenspräglade.

 

Läs 31 tips till marknadsföring på Amazon

Ramverket är enkelt och baserat på sökord. Vill man visas på ”musmatta till macbook”, kan man bjuda på detta sökord. Har man valt att lägga sin budgivning tillräckligt högt, kommer ens produkt visas, och man behöver endast betala om en användare/potentiell kund klickar på ens annons.

Genom tiderna har annonseringsformaten blivit mer sofistikerade, och konkurrensen högre, vilket även har skapat en plattform som i mycket högre grad har utrymme för optimeringar. Dessa optimeringar görs kors och tvärs över många olika funktioner, som ska hanteras rätt för att minimera konverteringspriser och spenderandet, så den reella förtjänsten förblir på en hög nivå.

 

Spåra dina resultat och automatisera budgivningen

När du arbetar med marknadsföring på Amazon, så finns det många olika verktyg som kan underlätta arbetet. Häribland ingår verktyget Sellics, som är ett allt-i-ett verktyg.

Med hjälp av detta verktyg kan du:

  • Spåra dina organiska placeringar i sökresultaten
  • Ställa in inventory management med machine learning, så du aldrig står utan produkter på Amazons lager (om man använder sig av FBA)
  • Automatisera ens budgivning med utgångspunkt i AcoS, CPC och många andra saker
  • Spåra dina reella förtjänster, med utgångspunkt i självkostnadspriser, Ad Spend och fee’s
  • Spåra konkurrenter
  • Review management