Försäljning på Amazon

Marknadsföring på Amazon är bara en av de avgörande parametrarna, om man säljer sina produkter på Amazon.

Det är en väldigt omfattande kanal, så det kräver en kompetens som sträcker sig över flera olika ämnen.

Performance marketing och strategisk tillgång till export

År 2019 består Amazon av en väldigt omfattande och sofistikerad sökmotor, som ställer krav på verksamheter om hänsynstaganden till algoritmen (A9) och ett därtill hörande PPC-annonsverktyg.

Dessa 2 är avgörande för ens framgång i samband med launch, men spelar en minst lika avgörande roll längre in i processen. Det är avgörande, då resultat av ens launch kan ha stor betydelse för ens produkters prestation på plattformen längre fram i förloppet.

Sparringpartner med know-how och erfarenhet i samtliga led i processen

Processen består ofta av många olika steg, inklusive allt från onboarding och upprättande av ens produkter, till marknadsföringen av dessa. Då det är en kanal som danskarna ännu bara använder till export av sina varor, kan det vara en stor och lång process att komma igång.

Vi upplever därför att många verksamheter har ett behov av en sparringpartner med erfarenhet och know-how, som de kan luta sig mot när de ger sig i kast med ett projekt av denna omfattning.

 

Vi hjälper till med hela processen

Vi hjälper danska verksamheter med hela processen, alltså med allt från OnBoarding till marknadsföringen. Det gör vi då vi upplever att danska verksamheter fastnar i alla led av denna resa. Då allt sker på en och samma plattform, är det många av faktorerna som är kopplade till varandra.

Det innebär att om något utförts felaktigt i steg 1, kan det förstöra hela processen i steg 4.

Exempelvis kan det påverka ens organiska placeringar negativt, om man inte levererar varorna i tid. Här går vi in och ger råd till våra kunder, och hittar den mest optimala lösningen för att undvika detta. Om vi inte kan det, så hittar vi ett sätt som gör att vi kan helgardera oss mot situationer som denna.

För en del är processen strömlinjeformad och går som den ska men för många är det ett helt nytt område, som även kräver rådgivning och sparring gällande mycket av det praktiska. Häribland berörs ämnen som upprättande, FBA-försändelser, regler, lagar och generell best-practice.

Eftersom Amazon är en plattform som finns tillgänglig i flera länder, hjälper vi även våra kunder att ta reda på vilken marknad som är mest aktuell för just dem.

Det gör vi med utgångspunkt i den konkreta efterfrågan i de berörda produktkategorierna, storleken och konkurrensen på de olika marknaderna.

Den viktigaste punkten när det kommer till försäljning och marknadsföring på Amazon, är att man ska göra det rätt från början samt i alla led av processen.

Gör man inte det, kan det ha enorma konsekvenser för ens framtida försäljning och prestation på plattformen. Därför är det viktigt att man tar förbehåll och inte bara kastar sig ut i det.