Analys

Begreppet webbanalys handlar om att effektivisera din webbsida och marknadsföring online utifrån din insikt i dina besökares beteende på din hemsida via automatiserade processer.

Vi vill gärna lära känna er

Men för att vi ska kunna det, måste ni känna er själva först. Det är viktigt att vara medveten om sin ståndpunkt och att ha definierat sin verksamhetsidentitet innan man tar sig vidare i webbanalys-processen.

Hos Obsidian Digital är det därför en viktig del att lära känna alla delar av er verksamhet innan ett samarbete ingås. Nästa steg är nämligen att definiera syftet med er hemsida.

SYFTE

Om du exempelvis driver en firma som säljer t-shirts och har en tillhörande webbutik, bör det huvudsakliga syftet med din hemsida vara att sälja (fler) t-shirts.

I denna process kopplar vi hos Obsidian ofta samman en rad delmål till själva huvudsyftet, för att grundligt komma in på alla områden. I webbanalysen räknar vi därför även in delmål som t.ex.:

  • att attrahera potentiella kunder via nya marknadsföringsåtgärder som ska få dem att klicka sig in på din hemsida
  • att engagera potentiella kunder genom relevant innehåll på din hemsida
  • att försöka konverteringsoptimera, t.ex. via en omplacering av hemsidans huvudsida
  • att behålla befintliga kunder genom att införa lojalitetsskapande egenskaper på hemsidan, som att t.ex. kunna prenumerera på ett nyhetsbrev.

Vi följer er utveckling tätt

Hos Obsidian Digital vet vi att man får det bästa resultatet genom att ta hänsyn till så många faktorer och scenarion som möjligt. Vi vet dock även att det kan vara svårt att hitta och hålla koll på all den information man behöver använda för att uppnå de bästa resultaten online.

Därför kan Obsidian Digital hjälpa dig med att upprätta det kostnadsfria analysverktyget Google Analytics eller Google Tag Manager, så att du löpande kan följa utvecklingen och se utbytet från besökarnas trafik och eventuellt från nya åtgärder på din hemsida.

Mätning

Nästa steg i webbanalysen är att mäta både huvudsyfte och därunder definierade delmål. Med andra ord handlar denna punkt om att mäta hur bra din hemsida är till att uppfylla delmålen, för att sedan nå det överordnade huvudsakliga syftet.

Den övergripande mätningen ska givetvis genomföras utifrån konverteringsgraden. Denna siffra visar dig hur många av dina hemsidebesökare, som i slutändan köper produkter eller tjänster av dig. Därutöver finns det emellertid även ytterst värdefull information att hämna i de siffror som beskriver dina delmål.

Vi känner er och använder det i vårt arbete

Hos Obsidian Digital tar våra webbanalyser utgångspunkt i djupgående undersökningar av er hemsida, webbutiker och/eller varumärken, samt deras medvetenhet i form av placeringar i sökresultat, länkprofil på internet och aktivitet på sociala medier.

Analys

Om en analys visar att din insats på marknadsföringsområdet och/eller ditt innehåll på hemsidan inte lever upp till förväntningarna, är det nödvändigt att göra en ny handlingsplan för att dyka djupare ner i de data, som dina mätningar har gett, för att förklara varför förväntningarna inte infriats.

Till denna del av webbanalysen inkorporerar vi hos Obsidian Digital alla tänkbara variabler. Vårt fokus ligger således på data omkring innehåll, trafikkällor, navigationsmönster, sökningar internt och inställningar, som besökande uttrycker på hemsidan, exempelvis i samband med en undersökning.

I processen kring webbanalys ingår flera viktiga faktorer:

  • För det första ska du ha en klar idé om syftet med din hemsida.
  • För det andra ska du ”mäta” din hemsida utifrån ovan nämnda syften för,
  • att kunna analysera dina upptäckter och kartlägga punkter för förbättring.
  • Slutligen är en viktig faktor för webbanalys att den införskaffade insikten används till att optimera sin hemsida.

En webbanalys är därför inte en process man genomför en gång. För att alltid vara i framkant med sina besökare, och därmed optimera och förbättra utbytet av sin hemsida, är det viktigt att genomföra webbanalyser regelbundet.

Låt Obsidian Digital genomföra regelbundna webbanalyser av din hemsida och vara i framkant med de saker som kan ses på omsättningen.

Vi optimerar er

Sista steget i en webbanalys handlar om hur ert syfte bäst förverkligas. På bakgrund av den vetskap som uppnåtts genom föregående steg i webbanalys-processen, kan Obsidian Digital optimera konverteringsgraden på er hemsida, så att kunderna i större grad går från att vara potentiella till permanenta.

Optimering

På detta stadie av webbanalysen har du nu identifierat en del problem och/eller områden med utrymme för förbättring och optimering. Nu ska alla resultat och nya insikter verkställas och förverkligas på din hemsida.

Att optimera en hemsida kan dock vara en oöverskådlig och svår teknisk prestation, låt Obsidian Digital göra det åt dig.

Fyll i kontaktformuläret nedan så kontaktar vi dig snarast!