Bing Ads

Bing Ads är ”Google Ads”-annonser på Microsofts sökmotor Bing, som genom en rad strategiska allianser med bl.a. Apple har fått en större marknadsandel på sökningar både här hemma och i utlandet.

Bing Ads fungerar på samma sätt som Google Ads och ger samma möjligheter till att köpa synlighet i sökresultaten på Bing samt få annonser visade på de webbsidor, som ingått ett samarbetsavtal med Bing Ads.

Hos Obsidian Digital kan vi hantera era Bing Ads hela vägen från att lägga strategin för er annonsering, hitta de mest lukrativa sökorden för er verksamhet, utveckla annonstexterna med bäst konvertering och med att löpande driva, underhålla och optimera ert Bing Ads-konto. Därmed får ni alltid den största avkastningen av er Bing Ads-budet.

Hur fungerar det i praktiken?

Den mest effektiva och nyttjade formen av PPC är sökmotorannonsering. PPC-annonsering möjliggör att man kan hamna i toppen av de stora sökmotorernas resultat, genom att köpa en annons på antingen Bing eller Google.

Det du betalar för, är att potentiella kunder ska skickas vidare till din hemsida via ett klick på en annons. En bra utgångspunkt för att göra PPC är därför att ha en relativt hög marginal på dina produkter. Det vill säga att du både försäkrar dig om en god förtjänst och samtidigt har pengar över att köpa klick för.

Uträkningen kan göras på följande sätt: en produkt i din webbutik kostar 600 kronor, varav din förtjänst är på 400 kr. Av de 400 kronorna behåller du 300, så att du således har 100 kronor att köpa klick för och därmed expandera ditt företag ytterligare.

PPC-annonser ger inte alltid ekonomiskt överskott. I gengäld ger dessa överskott på andra parametrar, som har direkt påverkan på din verksamhets ekonomiska förtjänst. Många använder därför PPC-annonsering till att varumärkesprofilera sin verksamhet. Med PPC-annonsering är det möjligt att koppla specifika sökord, som därmed associeras direkt med en produkt eller verksamhet. En annan parameter i detta sammanhang är att PPC ökar den generella medvetenheten kring er och/eller er produkt, då folk kanske ser er annons utan att nödvändigtvis klicka på den.

Räcker inte Google Ads?

Efterhand har det börjat tas för givet att om man är osäker på något och vill ha svar på det direkt, så ”Googlar” man det. Dock glömmer folk ofta bort att det finns andra sökmotorer än Google, exempelvis Bing.

Microsofts Bing kan rankas som en av världens största sökmotorer, varpå denna alltid är relevant i samband med PPC. Därutöver har Bing ingått en rad strategiskt fördelaktiga allianser, bl.a. med Apple, och fått en större marknadsandel på sökningar både i hemlandet och i utlandet.

Upp emot 15 % av de som använder sökmotorer vänder sig till Bing, och därmed finns det mycket att vinna här. Utöver att nå ut till dessa 15 % av marknaden, annonserar ni både på Bing och Yahoo! samt deras anslutna hemsidor, när du gör Bing Ads.

Det nära släktskapet mellan Google Ads och Bing Ads

Google Ads är ett väldigt effektivt verktyg, som beundras av många. Därför påminner andra sökmotorannonsers uppbyggnad mycket om Google Ads, exempelvis Bing Ads. Den grundläggande uppbygganden för Bing Ads är samma som för Google Ads: en kund söker på en produkt, din verksamhets annons dyker upp i sökresultaten och kunden klickar på annonsen.

Vissa funktioner skiljer sig dock mellan Google Ads respektive Bing Ads. Exempelvis är möjligheterna till CPA, Cost Per Action, något mer begränsade i Bing. Cost Per Action är en budmetod, vilket betyder att du lägger ett maxbelopp som du kan betala varje gång kunden utför en åtgärd.

Omvänt är det många områden där Bing Ads är fördelaktiga i förhållande till Google Ads. Exempelvis är Click Through Rate (CTR) och Cost Per Click (CPC) mer fördelaktiga via Bing Ads. Här är ofta CTR mycket högre, medan CPC är mycket lägre.

Bing-annonsering kan löna sig för alla kunder

Bing Ads fungerar på samma sätt som Google Ads och ger samma möjligheter att köpa synlighet i sökresultaten på Bing samt att få annonser visade på de webbsidor som har ingått ett samarbetsavtal med dem.

Hos Obsidian Digital kan vi hantera era Bing Ads hela vägen från att lägga strategin för er annonsering, hitta de mest lukrativa sökorden för er verksamhet, utveckla annonstexter med bäst konvertering och till att löpande driva, underhålla och optimera ert konto. Därmed får ni alltid den största avkastningen av er budget.

bing-ads

Bing Ads är köpta annonser som går att hitta på Microsofts stora sökmotor Bing. Dessa är en del av PPC-annonsering, även kallade Pay Per Click-annonser, som hänvisar till köpt annonsplats i toppen av en sökmotors resultat.

PPC-annonser såsom Bing Ads är ett bra sätt att locka rätt kunder till din hemsida. Bing Ads kan användas både till att attrahera potentiella kunder samt till att optimera din avkastning.

Obsidian Digital är experter på PPC på både Bing och Google. Låt oss sköta din PPC-annonsering via Bing Ads och Google Ads.