B2B Marketing

Öka räckvidden på din uppsökande försäljning, slipp kallförsäljning och få mycket bättre kvalificerade leads att arbeta med. Låter det som ett drömscenario för ditt försäljningsarbete? Läs då vidare här och få receptet på hur du optimerar din B2B-marknadsföring med en rad smart marknadsföringsverktyg online!

Den stora utmaningen med B2B-marknadsföring i förhållande till B2C-marknadsföring är att beslutsprocessen är mycket längre.

Inom företagslivet sker inte impulsinköp. Samtliga inköp är noga övervägda, och innan köp undersöks olika konkurrerande lösningar ingående, samtidigt som möjligheterna för att få lösningen anpassad till den berörda verksamheten undersöks närmare.

Därför tar hela beslutsprocessen och införsäljningstiden från den första inledande kontakten till det att försäljningen avslutas mycket längre tid än när vi pratar om B2C. Samtidigt är den även mycket mer resurskrävande, då samtliga potentiella kunder ska tas om hand och vårdas genom hela beslutsprocessen, och ett enda felsteg eller en bortglömd uppföljning kan kasta månaders arbete ut genom fönstret.

Alla säljare hatar kallförsäljning

De flesta B2B-sälj är resultatet av en långdragen och svår process, som börjar med det alla säljare hatar: Kallförsäljning. Det är säljbeteckningen för att ringa upp ett helt främmande företag, där säljaren inte ens vet om de är intresserade av de produkter eller tjänster som företaget säljer. Den största utmaningen är att få tag i rätt kontakt på företaget som har ett, om än bara marginellt, intresse i de produkter och tjänster som ni säljer.

Det är ett oerhört ansträngande arbete då det oftare leder till att säljaren avvisas, än att företaget går över till ett prospekt som gör att det finns en liten förhoppning om att det berörda företaget utvecklas till en kund med tiden.

Samtidigt är det enormt tröttsamt då man som säljare behöver vara snabb med att gripa tag i de små trådar, som personen i den andra änden lämnar, för att hålla igång samtalet och leda det i den riktning som säljaren hade som avsikt när den ringde upp.

Därför anlitar de flesta firmor en telemarketingbyrå till att ringa de inledande samtalen. Det besparar de interna säljarna från allt det triviala arbetet. I gengäld ger det kanske inte den bästa bilden av firman som telemarketingbyrån ringer på vägnar av. Men det ger en initial kvalificering av potentiella kunder. De interna säljarna kan därefter ta över dessa potentiella kunder, oavsett hur mikroskopiskt ett intresse den berörda kontakten uttryckt gällande att få höra mer om produkten eller tjänsten som ni försöker sälja.

Öka det inledande försäljningsarbetet med över 500 % utan att röra ett finger

På en bra dag kan en säljare som sysslar med kallförsäljning kunna ringa och bearbeta maximalt 20 potentiella kunder. Ofta ringer de förgäves då personen de ska få tag på antingen är på möte eller har en vaksam receptionist eller kollega som stoppar säljaren redan i den inledande presentationen i telefonen.

Men genom att driva – eller snarare digitalisera kallförsäljningen genom att flytta den online, kan du faktiskt öka den ansträngningen med både 500, 600, eller kanske 1000 % utan att någon behöver röra ett finger eller att ni över huvud taget behöver säljresurser från ett call center!