Facebook-annonsering

Obsidian Digital ger råd och utför Facebook-annonsering åt svenska verksamheter. Vi hjälper både B2C- och B2B-verksamheter med att nå såväl befintliga som nya målgrupper genom världens största sociala nätverk.

Med Facebook-annonsering betalar du ett CPM-pris. Det betyder att ditt pris beräknas på visningsbasis och således inte via betalning per klick, som är standard för andra annonseringsprogram såsom Google AdWords.

Visningsberäkningen innebär att Facebook-annonsering för din verksamhet blir en dyr affär, om ni inte klarar av att segmentera era möjliga kunder snävt. I gengäld kan de bästa ROAS-siffrorna, Return on Ad Spend, bland alla kampanjer även inhämtas här genom snävare och målinriktade segmenteringar.

6 bästa strategier efter att ha arbetat med 100+ företag

Se videon med de 6 bästa strategierna för framgång med Facebook-annonsering – och få mer ut av pengarna du redan spenderar!

Vi arbetar med Facebook-annonsering med specifika resultat i åtanke. För oss är intryck inte ett mål, utan ett sätt att nå ditt företags mål som webbplatsförsäljning, eventregistreringar eller kontaktformulärfrågor.

Så fortsätter du med att anpassa din Facebook-annonsering

Ju mer pengar du använder, desto mindre får du ut av den sist spenderade kronan. Det är diminishing returns in effect. Det är något som alla annonsörer på Facebook upplever. 10 000 kronor fungerar bra, men 100 000 kronor fungerar inte 10x så bra.

Det är ämnet i denna video med partner och Head of Social i Obsidian Digital, Halfdan Timm, som berättar om 3 sätt som du kan skjuta upp diminishing returns.

Påverkan och mognad av dina kunder

Traditionell marknadsföringsteknologi fastslår att ju fler påverkningar en kund får, till en viss rimlig gräns, desto större är sannolikheten även för en konvertering. Beroende på produkten kan denna siffra vara allt från få påverkningar till ett tvåsiffrigt antal. Dyra och komplexa produkter brukar kräva fler påverkningar, touch points på engelska, för att skapa den önskvärda konverteringen.

Vi är en officiell Facebook-byrå, och med vår förmåga har du möjlighet att billigt och effektivt skapa fler touch points.

Facebook-annonsering ger härmed värde både i form av direkta effekter med fler försäljningar och registreringar, men även härlett i form av en ökad kännedom hos målgruppen. Hos våra kunder ser vi hur Facebook-annonsering även bidrar till att öka medvetenhetsgraden och därmed CTR (Click Through Rate) på relaterade kanaler som Google AdWords, organiska sökresultat samt e-postmarknadsföring. När kunder känner till ert namn och ser det i sökresultaten, är vederbörande även mer benägen att klicka, än om det varit första gången kunden ser er.

Konkurrensfördelar med FB-annonser

Du kan inte isolera effekten av marknadsföring online till en kanal.

Som nämnt ovan, kan ihållande Facebook-annonsering bidra till högre CTR i sökresultaten då dina potentiella kunder har bättre kännedom om er.

Facebook kan även mer direkt bli en konkurrensfördel för din verksamhet.

Med retargeting annonserar du enskilt till de personer som varit på din webbsida, men som inte har konverterat. Om du köper 100 besökare med AdWords, kommer kanske 5 konvertera. Med retargeting når du de resterande 95 % till ett lågt CPM-pris.

Du kan välja att se retargeting som en isolerad marknadsföringskanal, men det är mer rättfärdigt att dela resultaten i fraktioner i relation till var din övriga försäljning uppstår. Har du 40 % av omsättningen i din verksamhet från Google AdWords, så lägg till 40 % av resultaten från din Facebook retargeting till just Adwords. På detta sätt kommer ditt pris per konvertering eller din CPA att falla med AdWords.

Med ett fallande pris per konvertering på AdWords kan ni tillåta er att lägga ett högre klickpris än konkurrenterna utan retargeting på Facebook, och därmed säkra er en förstaplats även vid jämförbara produkter utsatta för prispress.

Vad kostar Facebook-annonsering?

Det är en fråga vi ofta får, och det av en bra anledning. Det är svårt att på förhand definiera svaret, då det beror på en rad olika faktorer.

Vi har gjort denna video, som förklarar vad det kan kosta att annonsera på världens största sociala media.

Facebook fungerar som en auktion, och redan här ges en bra indikation till varför det är en utmaning att ge ett slutgiltigt svar på frågan. Vi kan lägga ett bud på hur mycket vi är villiga att betala för att Facebook ska visa vår annons för användare, ett bud som vi även kan låta Facebook buda för oss.

Därutöver påverkas priset av olika omständigheter.

Vilken målgrupp vi väljer har stor betydelse för vilken kostnad vi betalar Facebook. Ju fler som budar på samma målgrupp, desto större kostnad kräver Facebook. I motsatt riktning ger det en potentiell möjlighet för att sänka priset, om vi kan definiera målgruppen i detaljer. Detta då det därmed kommer vara övervägande färre verksamheter om budet..

Marknadssituationen kan därmed hänga samman med att just din målgrupp är attraktiv för många andra verksamheter, vilket höjer priset för din annonsering. Här är det viktigt att komma håg att man inte offrar sin perfekta målgrupp i ett försök att sänka kostnaderna.

Årstiden är en faktor som inte enbart är relevant för detaljhandeln. Flera tidpunkter under året kategoriseras som peak-perioder, där fler verksamheter spenderar mer pengar på marknadsföring och därmed höjs priset, traditionell tillgång vs. efterfrågan.

Exempelvis är julen en av årets mest hektiska perioder, men även lönedagen är en tid då många vill visa annonser för sina produkter till löntagaren. Den högre kostnaden innebär inte att det inte kan löna sig att annonsera i peak-perioder, men det är värt att vara uppmärksam på att kostnaderna kommer bli större i jämförelse med årets andra perioder.

Annonsens kvalitet har även mycket påverkan vad gäller pris. Kvaliteten bedöms utifrån två parametrar:

Relevansresultat: du får en bedömning av varje enskild annons som visar hur relevant din annons är för din målgrupp. Ett högt betyg betyder inte per automatik fler konverteringar, men relevansen innebär att din kostnad sänks. Relevansresultatet ökar om folk reagerar positivt (klickar, ”likar”, delar o.s.v.) och omvänt sänks det när folk reagerar negativt (döljer inlägget, anmäler spam o.s.v.)

Click-through-rate: CTR illustrerar antalet klick på din annons dividerat med antalet personer som sett annonsen. Ett högre CTR vittnar om en hög relevans hos målgruppen, vilket är en parameter som Facebook önskar öka och därmed sänks priset för din annons.

Vill du veta mer? Du är alltid välkommen att kontakta oss för ett icke-förpliktande samtal.

Kontakta oss Kontakta oss Ring: 60 73 60 60, skriv: obsidian@obsidian.dk eller fyll i formuläret nedan