Google Analytics Tracking och upprättande

Google Analytics är ett gratis analysverktyg, som kan användas till att hålla koll på trafiken på er webbsida, samt ta reda på användarnas beteende på sidan. Med Google Analytics kan ni således få reda på vilka sidor som är mest populära, hur länge besökarna stannar kvar på sidorna och hur många sidor de läser innan de lämnar er sida. 

För att få bästa möjliga utbyte at Google Analytics krävs det att det är ordentligt upprättat. Själva det grundläggande upprättandet är inte svårt, men ska ni använda de mer avancerade funktionerna och t.ex. använda det tillsammans med Google Adwords, kan vi hjälpa er med att upprätta allt på rätt sätt.

KONTAKT

Lär dig hur du får mest möjlig trafik och konverteringar med våra exklusiva tips

Varför Google Analytics?

Google Analytics är ett gratis och oumbärligt analysverktyg, som kan användas till att övervaka, analysera och dokumentera din verksamhets aktivitet online. 

Google Analytics kan göra din verksamhet mer framgångsrik. Verktyget används till att skapa överblick och större transparens av data, identifiera potentiella affärsområden eller områden som kräver större fokus och/eller optimering, samt fastställa dina konsumenters beteenden och behov.

I 9 av 10 fall som vi arbetar med GA, nyttjar vi Google Tag Manager.

Google Analytics rapporterar i detalj om bland annat antal besökare, vilka sidor som är mest populära, besökarnas trafikkällor, besöksvaraktighet och besökarnas engagemang på er hemsida. Den information ni kan få ut av Google Analytics är därmed oumbärlig, då dessa ger en indikation om inom vilka områden det finns (större) möjligheter till att göra bra affärer och/eller locka till sig nya eller fler kunder.

Utifrån informationen som fåtts via Google Analytics har ni därmed en genomarbetad utgångspunkt för att optimera hemsidans befintliga funktioner och aktiviteter, samt nå ut till nya potentiella kunder online.

Således kan optimal användning av Google Analytics vara ett särskilt utbytesrikt verktyg för din verksamhet. Låt därför Obsidian Digital försäkra er verksamhet om ett större utbyte med rätt tracking och upprättande av Google Analytics.

Google Analytics många funktioner

Google Analytics är ett analysverktyg med många funktioner och egenskaper. 

I Google Analytics kan man via olika ”filter” specificera sökverktyget så man får just den information man önskar. Ett av dessa filter delar upp perioderna där Google Analytics söker.

Därmed gör Google Analytics det möjligt för er att segmentera och filtrera uppgifter om både användare och information efter specifika periodmässiga krav. Det innebär att du t.ex. kan använda Google Analytics för att komma fram till vilket innehåll på din hemsida som är särskilt populärt en viss dag, hur mycket trafik den nya månadskampanjen har skapat på hemsidan eller vilka inlägg som ledde till försäljning igår.

Via Google Analytics kan du även filtrera din data efter demografi, intressen, språk, branschanalyser och statistik, samt vilka enheter som används för att få åtkomst till din hemsida.

Det du söker efter, är det du ska få

Google Analytics ger dig information baserad på kvantitativ data, alltså information, som på bakgrund av mycket information kan säga något specifikt om något.

Marknadsföring handlar i grund och botten om att anpassa sina budskap till sin målgrupp, för att öka sannolikheten om att övertyga dessa. Samma princip gäller för marknadsföring online, där ni ska ha en solid kännedom om er målgrupp/era målgrupper, deras intressen, vanor, värderingar m.m., för att kunna specificera era budskap till dessa.

I detta sammanhang kan Google Analytics bland annat ge er svar på följande frågor:

  • Hur många besöker min hemsida?
  • Var bor de som besöker min hemsida?
  • Borde min hemsida vara mer mobilvänlig?
  • Vilka hemsidor länkar till min hemsida?
  • Vilka marknadsföringsstrategier skickar mest trafik till min hemsida?
  • Vilka sidor på min hemsida är mest populära?
  • Hur många av mina besökare på hemsidan handlar något i slutändan eller anmäler sig till mitt nyhetsbrev?
  • Varifrån på hemsidan kommer mina handlande kunder, och vart går de därefter?
  • Hur kan jag optimera hastigheten på min hemsida?
  • Vilket blogginlägg tycker besökarna om mest?

Således kan Google Analytics hjälpa er med att lära känna era konsumenter bättre samt bredda eller specificera er målgrupp, och därmed optimera både er outreach och er konverteringsgrad. 

Ovanstående funktioner är värdefulla verktyg för en verksamhet. För att få tillgång till alla verktyg och kunna utnyttja dessa till fullo, krävs det dock att Google Analytics upprättas på rätt sätt.

Rätt upprättande

För att få bästa möjliga utbyte av Google Analytics måste det upprättas på rätt sätt. Det grundläggande upprättningen är inte svår. Men om ni däremot ska upprätta verktyget så att det använder de mer avancerade funktionerna, som t.ex. användning av Google Analytics i samspel med Google Adwords, finns det hjälp att få hos oss. 

Hos Obsidian Digital kan vi hjälpa er med att upprätta Google Analytics rätt, således att ni kan få maximalt utbyte av verktygets alla funktioner.