Instagram-annonsering

På Instagram har ni möjlighet att visa text-, bild- och videoannonser för relevanta målgrupper, precis som det finns möjlighet att få större spridning på er kampanj via en särskild premium-produkt kallad Marquee.

Obsidian Digital kan hjälpa er att komma igång med, eller ge er befintliga Instagram-annonsering större effekt, genom att lägga upp en effektiv strategi för Instagram-annonsering i tätt samarbete med ert företag. Vidare kan vi effektivt utnyttja de synergier som Instagram-annonsering kan ge tillsammans med er Facebook-annonsering. Då Facebook äger Instagram körs annonseringen på samma administrativa plattform, och kampanjerna kan genomföras över de två sociala nätverken.

Instagram har på allvar blivit en väldigt användbar social media för annonsörer. Och om du kan tänka dig att din målgrupp finns på Instagram, så bör även du överväga att finnas där.

Instagram skiljer sig dock en del från Facebook, primärt på grund av 2 orsaker:

  1. För det första så är Instagram centrerat kring det visuella, vilket betyder att du som annonsör ska kunna ge uttryck för ditt budskap genom bilder eller videor med väldigt korta meningar.
  2. För det andra så är Instagram en media, där användarens nyhetsflöde och stories uteslutande består av bilder och videor från personer de följer. Det betyder att dina annonser behöver vara minst lika intressanta och relevanta, som innehållet användaren ser från de personer de följer.

Dina möjligheter att annonsera på Instagram ligger därför i nyhetsflödet respektive i stories. Nedan beskrivs båda alternativ med fördelar och nackdelar.

Nyhetsflöde – Inlägg från personer du följer

Vi känner till nyhetsflödet från Facebook, LinkedIn, Twitter m.fl. som det flöde där man ser vad personerna man följer lägger upp, gillar, kommenterar och delar. Som tidigare beskrivet skiljer sig Instagram dock åt då du bara ser innehåll från de personer du faktiskt följer. På Instagram består nyhetsflödet av bilder och videor med en tillhörande text, varav enbart en ytterst liten del av texten är synlig.

DSK - IG - Newsfeed

Instagram Stories – Fullskämsupplevelser under en begränsad tid

När du placerar dina annonser i nyhetsflödet behöver du därför hålla dig inom dessa ramar, vilket betyder att det primära arbetet med annonsen ligger i bilden/videon och INTE i texten. Detta beror på att din målgrupp endast kommer kunna läsa din text om de klickar på ”Läs mer”, och de gör de endast om din bild eller video fångar deras intresse.

Här ska du ta flera faktorer i beaktning. För det första, ska ni välja kvadratisk eller vertikalt format, således att ert innehåll tar upp så mycket plats på skärmen som möjligt. På så vis undviker ni nämligen att andra inlägg fångar er målgrupps uppmärksamhet. Därutöver ska er annonstext formulera ert budskap i den första meningen, om det ska finnas en förhoppning om att er målgrupp ska läsa det.

Om ni använder en video som annonsinnehåll så måste du även använda ett kvadratiskt eller vertikalt format. Därutöver ska du hålla din video under 1 minut, och om möjligt följa Instagrams rekommendation som nu ligger på omkring 15 sekunder. Överväg dessutom ljudet i er video, och om budskapet förmedlas ska ni komma ihåg undertexter eftersom många använder Instagram på offentliga platser då telefonen ställts in på ljudlös.

Den senaste åtgärden från Instagrams sida är Instagram Stories. Här har ni möjlighet att ladda upp en eller flera korta sekvenser på 10 sekunder, som era följare kan se under en begränsad tid. På grund av den begränsade varaktigheten kategoriseras Stories vid att innehållet präglas av spontanitet, något ni ska överföra till ert innehåll som annonsörer.

Roccamore - IG - Stories

Formatet på Instagram Stories är en fullskärmsupplevelse, vilket innebär att er bild eller video täcker hela skärmen och därmed kräver användarens fulla uppmärksamhet. Kom dessutom ihåg att de allra flesta Stories filmas och visas i vertikalt format, och såldes ska naturligtvis även er bild eller video vara i samma format.

När du annonserar i Stories kommer din annons dyka upp mellan användarnas andra Stories från personerna de följer. Här har användaren möjlighet att hoppa över din annons genom att svepa vänster, och därför är det viktigt att ditt budskap kommer in som det absolut första i videon. Du ska med andra ord distribuera dina maximalt 10 sekunder så att det viktigaste kommer först.

För att få målgruppen att handla på din Story, ska de svepa upp (motsvarande att man klickar på en annons för att se mer). Därför blir din call to action i en Story, att målgruppen ska svepa upp om de vill få ditt erbjudande, läsa mer, registrera sig eller liknande.

Vilket format ska vi välja?

Nu är frågan om ni ska välja Stories, nyhetsflödet eller båda delar som annonsplacering. Det finns fördelar och nackdelar med alla val, och det beror i hög grad på det material som ni har till ert förfogande.

Just nu växer annonseringen på Stories med blixtens hastighet och allt fler annonsörer får upp ögonen för möjligheten. Detta beror på att Stories verkar vara den bästa lösningen på grund av fullskärmsupplevelsen, som ger er möjlighet att fånga användarens fulla uppmärksamhet – motsvarande en tv-reklam.

Men trots att Stories kan upplevas som det uppenbara valet, så visar de flesta test att Stories fungerar bäst med videor. Så om du uteslutande har bildmaterial, är det möjligtvis en bra idé att inleda din annonsering på Instagram i nyhetsflödet.