Länkanalys

Google tittar inte bara på innehållet på er webbsida när de ska värdera vilken placering de enskilda sidorna på siten har gjort sig förtjänt av i sökresultaten. De tar alla SEO-faktorer i beaktning och en av de viktigaste i sammanhanget är vilka webbsidor som länkar till er och på vilket sätt de gör det.

Till detta syfte gör Google en länkprofilanalys av er webbsida och värderar kvaliteten av de webbsidor som länkar till er, samt huruvida de gällande länkarna ser ut att ha kommit av sig själv för att ni gjort er förtjänt av dem, eller om det är något ni köpt eller avtalat med den berörda webbsidan.

Hos Obsidian Digital kan vi utföra samma form av länkanalys och lägga upp en strategi för hur ni kan förbättra det helhetsintryck Google får av er webbsida på bakgrund av era in- och utgående länkar.

Länkanalys hjälper din SEO

När Google ska bedöma och ranka din hemsida, och därmed avgöra vilken plats den förtjänar i sökresultaten, sker detta på bakgrund av många faktorer. Som viktiga faktorer i sökmotoroptimeringen räknas innehållet och hastigheten på din hemsida. Den kanske viktigaste faktorn i sökmotoroptimering är dock vilka hemsidor som länkar till er, och sättet de gör det på. För att kunna undersöka detta närmare utför man en länkanalys.

En länkanalys går således ut på att kartlägga och kvalitetssäkra de länkar, som leder tillbaka till er. Syftet med en länkanalys blir då att kunna optimera ens hemsidas rankning på Google och i slutändan därmed utbyte.

Obsidian Digital lägger standarden för bra SEO. Vi utför en omfattande länkanalys och lägger samtidigt upp en strategi för hur du och din verksamhet förbättrar Googles helhetsintryck av er hemsida, på bakgrund av era in- och utgående länkar.

När behöver man en länkprofilanalys?

”Reglerna” för sökmotoroptimering ändras konstant. En stor del av SEO tar utgångspunkt i linkbuilding, vilket således bör utföras av professionella. Många verksamheter använder förlegade linkbuilding-metoder, som i slutändan gör mer skada än nytta.

Så om ni inte kan förklara era dåliga sökresultat trots linkbuilding, eller inte har någon aning om att Google straffar dina länkar på grund av deras kvalitet, bör ni se till att en länkanalys genomförs.

Hos Obsidian Digital är vi alltid i framkant med de nyaste trenderna inom sökmotoroptimering och Googles senaste uppdateringar och krav på hur man når toppen av rankningen.

Delar i analysen

Hos Obsidian Digital tillhandahåller vi en djupgående och nyanserad länkanalys. Våra analyser är anpassade för den enskilda verksamhetens profil men innehåller som huvudregel alltid delar i och överväganden kring:

  • Olika typer av länkar och deras fördelning
  • Tematisering av länkar
  • Inblick och fördelning av länkar efter värde, popularitet och förtroende
  • Länkväxt 
  • Analys av ankartexter
  • Analys och jämförelse av konkurrenter
  • Förlorade länkar med tiden
  • Återupprättande av felaktiga länkar
  • Översikt över länkar och länkstraff 
  • Slutsats

På bakgrund av ovanstående punkter utvecklar vi en framåtriktad linkbuilding-strategi, specifikt för er verksamhet och situation.