Linkbuilding/Outreach

Omnämnande av er och länkar till er webbsida från andra sidor på internet är viktigt för att både människor och sökmotorer ska hitta just er verksamhet. Samtidigt innebär länkar till er webbsida mycket för era placeringar i sökresultaten.

Idag betonas kvaliteten och relevansen av de sidor som er webbsida omnämns på, samt sättet denna omnämning riktas tillbaka på er webbsida, för Googles värdering av er sida. Det ställer ökade krav på linkbuilding med kvalitet, om den ska räknas så högt som möjligt i Googles algoritmer.

Därför utför vi alltid en noggrann analys av vilka relevanta linkbuilding-möjligheter som finns hos ledande och respekterande medier online inom er bransch. Vi överväger noga vilka aktuella och nya möjligheter som uppstår, och på samma sätt kan vi förestå utvecklingen av relevant innehåll till de enskilda linkbuilding-möjligheterna.

Fungerar fortfarande länkbyggnad?

I 2016 genomförde den amerikanska SEO-guruen Brian Dean en undersökning på $ 1 miljon sökresultat, där han tittade på länken mellan optimeringssajter och webbsidor som rankades på sida 1 på Google.

Studien fann att linkbuilding fortfarande var den starkaste faktorn.

Vad kan linkbuilding göra för ditt företag?

Det är vanligt att online-synlighet naturligtvis kommer att öka medvetenheten om ditt företag och därmed öka dina intäkter.

Att nämna och länka till din webbsida från andra webbsidor på webben är viktigt för både befintliga och potentiella kunder, liksom sökmotorer, för att hitta just ditt företag.

Därför är det viktigaste för dig och ditt företag att du och den ses online. Siffrorna visar att ca. 2/3 av människor klickar bara på ett av de fyra bästa sökresultaten som finns på Google, och bara en av tio klickar bortom det.

Detta vittnar om hur lätt man kan försvinna i mängden om man inte tar länkbyggnad på allvar och använder detta som en nyckelfaktor i sitt företags onlinestrategi.

Dessutom räknas kvaliteten på innehållet på din webbsida cirka 25% i Googles värdering och ranking, varför länkbyggnad som utförs av proffs kan göra en värld av skillnad för ditt företag.

Linkbuilding med Obsidian Digital 

Idag betonas kvaliteten och relevansen av de sidor som er webbsida omnämns på, samt sättet denna omnämning riktas tillbaka på er webbsida, för Googles värdering av er sida. Det ställer ökade krav på linkbuilding med kvalitet, om den ska räknas så högt som möjligt i Googles algoritmer.

Vi är en SEO-byrå, och vi sätter standarden för bra linkbuilding. Därför gör vi alltid en djupgående analys av vilka relevanta linkbuilding-möjligheter som finns hos ledande och respekterande medier online inom er bransch. Vi överväger noga vilka aktuella och nya möjligheter som uppstår, och på samma sätt kan vi förestå utvecklingen av relevant kvalitetsinnehåll till de enskilda linkbuilding-möjligheterna. Vi erbjuder er därmed en komplett lösning till er verksamhets linkbuilding, en naturlig länkprofil, varierade och bra länkar, en stor länkkatalog, kompetenta textförfattare, linkbuilding i takt med trender, månad efter månad.

Intern och extern linkbuilding

De olika formerna av linkbuilding kan uppnå olika saker och används på olika vis. Här kommer en översikt över de två mest använda formerna för linkbuilding:

Intern linkbuilding

Intern linkbuilding är konceptet att guida era besökare på er hemsida. När ni därmed gör en intern länk innebär det att ni länkar från någon av era egna sidor till en av era andra sidor på hemsidan. Intern linkbuilding används på det här sättet för att skapa överblick och ett naturligt ”flow” på hemsidan, och det håller era besökare kvar under en längre tid, således är det ännu större chans att dessa handlar i er webbutik i slutändan. Därmed finns det fördelar att vinna både för dig och dina besökare genom intern linkbuilding. Vidare har den interna användningen av länkar även en inverkan på Googles sökmotor. Användningen av länkar berättar i denna förbindelse för Google vilka av dina sidor på hemsidan som är viktigast, då dessa länkats internt flest gånger.

Extern linkbuilding

Extern linkbuilding företas genom att länkar skapas från andra hemsidor än den egna, för att validera denna. Återigen är det viktigt att den externa hemsidan och innehållet i artikeln där länken finns, är relevant i förhållande till den egna hemsidan.

Vid extern linkbuilding är relevans och sammanhang avgörande. Om de besökande t.ex. klickar på en extern länk för att sedan omgående lämna sidan igen, kommer detta att försvaga sökmotoroptimeringen betydligt.

För Google kommer detta indikera att sidan de klickar sig vidare till via din länk, inte har skapat något värde för dem, och det kommer återigen att smittas av negativt på din hemsida. Därför är det viktigt att en länk bidrar med värde för besökarna, då detta kommer att ranka din hemsida högre i Googles sökmotor.

Hur värderar Google?

För att komma till toppen i Googles sökresultat, ska din hemsida tillmötesgå flera faktorer. Du ska bland annat ha ett bra innehåll och bra referenser från många olika källor, i form av länkar. Kvaliteten av innehållet på din hemsida är A och O.

En av de parametrar som Googles sökmotor rankar hemsidor efter, är kvaliteten på sidans innehåll. Därför ska ditt innehåll vara av hög kvalitet och relevant för det ämne som det söks på. Dessutom är längden av dina inlägg/artiklar/blogginlägg även avgörande för huruvida Google anser dessa som ”lämpade”. En annan parameter är dock även att de sidor som länkar till din hemsida, ska vara i topp. Där Google förr i tiden prioriterade antalet länkar till en hemsida, handlar det nu i mycket högre grad om kvaliteten av dessa länkar.

Detta innebär att det inte är tillräckligt att det länkas till er från vilken sida som helst. Sidan som länkar till er/er hemsida, ska vara relevant och av hög kvalitet. Det är med andra ord kvaliteten av innehållet på både er hemsida, hemsidan som länkar till er, samt vilka och hur många andra hemsidor som omnämner er hemsida när det skrivs om det specifika ämnet, som avgör ordningsföljden på Googles sökresultat.

Om kvaliteten sviktar på antingen din egen hemsida eller de sidor som länkar till dig, ser Googles sökmotor det direkt, och det resulterar i en sämre ranking från sökmotorn.