Lokal SEO

Lokal SEO (lokal sökmotoroptimering) går ut på att försäkra er om de bästa placeringarna i sökresultaten, när folk söker på ert företags bransch och uppger ert lokalområde. Så om du är glasmästare i Uppsala och vill vara säker på att du kommer först i sökresultaten, när folk söker på ”glasmästare Uppsala”, så är det Obsidian Digital du ska kontakta.

På bakgrund av en noggrann analys av er webbsida samt ert önskemål om geografiska platser, som ni ska kunna hittas på, kan vi utveckla en strategi för er lokala SEO. Detta försäkrar er dels om en så hög placering i lokala sökningar som möjligt och ser även till att ni kommer med på kartvisningen i ert lokalområde.

Så kontakta oss idag för en icke-förpliktigande diskussion om att hamna i topp i de lokala sökningarna.

Lokal SEO i praktiken

Lokal sökmotoroptimering, eller bara lokal SEO, är utförandet i att försäkra er de bästa placeringarna i sökresultaten när folk söker på ert företags bransch samt anger ert lokalområde. Med andra ord innebär detta att om du har ett glasmästeri i Uppsala, och vill rankas högt i Googles sökresultat när någon söker på ”glasmästare Uppsala”, så är lokal SEO viktigt för dig.

Obsidian Digital är specialister i lokal SEO och traditionell SEO, och kan hjälpa dig och ditt företag till toppen i Googles sökresultat.

De människor som använder Google till att söka på ett specifikt ämne och en specifik plats, har som regel en utgångspunkt och ett intresse i att svaret och lösningen ska komma till dem snabbt. Om du exempelvis söker efter ”lokal seo” och är i Köpenhamnområdet, kommer du se Obsidian Digitals lokala sökresultat.

lokal seo optimering

Ovanstående exempel vittnar om att det, bakom dessa sökningar, ligger en stor målinriktning och välvillighet för ett snabbt köp. Därför är det även en bra affär i att rankas högt i Googles lokala sökresultat. Således är lokal sökmotoroptimering viktig för dig som har ett företag som är verksamt i ett geografisk begränsat område. Ju högre ditt företag rankas i Googles lokala sökresultat, desto mer trafikerad kommer din hemsida att få och därmed får du i slutändan fler kunder.

Så arbetar vi med lokal SEO

Hos Obsidian Digital gör vi upp en skräddarsydd lokal SEO-strategi för ditt företag. Vi utarbetar denna på bakgrund av en djupgående analys av er hemsida, samt era önskemål gällande de geografiska områden ni vill finnas på.

Utifrån det kan vi utveckla en strategi för er lokala SEO, som dels försäkrar er om så hög placering som möjligt i lokala sökningar, och ser till att ni kommer med på kartvisningen i ert lokalområde.

Kontakta oss idag och låt oss ta en diskussion utan förpliktelser, och gå igenom hur ditt företag tar sig till toppen i de lokala sökningarna.

De viktigaste faktorerna för att optimera dina lokala sökresultat

Flera faktorer gör sig gällande när det kommer till att hamna högt i rankingen på Googles lokala sökresultat. Många SEO-faktorer är återkommande i förhållande till att toppa de allmänna sökresultaten, medan andra faktorer är särskilt viktiga för att ta sig till toppen lokalt.

Skapa en Google My Business-profil

En förutsättning för att Googles sökmotor över huvud taget ska kunna sätta dig och din verksamhet på kartan, är att du har en profil på Google Plus Local. På denna ska du vara uppmärksam på att uppge data som t.ex. kontaktuppgifter och beskrivning av din verksamhet. Googles sökmotorer använder dessa uppgifter till att placera dig geografiskt, men i första hand även till att ranka din hemsida i de lokala sökresultaten.

Synkronisera kontaktuppgifter

Därefter är det viktigt att dina kontaktuppgifter är synkroniserade på alla mediekanaler, där man kan hitta dig och din verksamhet. Det vill säga att namn, telefonnummer och adress överensstämmer på såväl Google Plus Local och Eniro, som Facebook och Trustpilot. Om dessa uppgifter inte överensstämmer kan Googles sökmotor få svårt att sammanfatta dessa referenser och placera din verksamhet, vilket i slutändan kommer att ha en negativ inverkan på din ranking.

Linkbuilding

I tillägg till ovanstående, så fungerar synkronisering av kontaktuppgifter på diverse medier som en form av linkbuilding. Dessa fungerar som referenser online, de så kallade ”citations”. Ju fler citations du har, desto bättre kommer du klara dig i Googles lokala ranking.

Därutöver är det viktigt att göra mer traditionell linkbuilding till din hemsida. Det vill säga att externa källor ska länka till din hemsida. Vid lokal sökmotoroptimering gäller det att hemsidorna som länkar till dig, ska ha lokal geografisk relevans. Det vill säga att du kan öka din ranking i Googles lokala sökresultat genom att få lokala kvalitetshemsidor att länka till din hemsida.

Vill du veta mer? Du är alltid välkommen att kontakta oss för ett icke-förpliktande samtal.

Kontakta oss Kontakta oss Ring: 60 73 60 60, skriv: obsidian@obsidian.dk eller fyll i formuläret nedan