Marketing Automation

Marketing Automation handlar om att automatisera er marknadsföring, så att era budskap anpassas till den enskilda målgruppen och det steg på kundresan, som berörda, potentiella kunder befinner sig på.

Det gäller oavsett om den berörda kunden möter er på era egna sidor, sociala medier eller på någon av de andra plattformarna ni marknadsför er och era produkter eller tjänster på. Målet är givetvis att öka konverteringen samt att skapa större omsättning i ert företag!

Marketing Automation blir allt mer populärt bland webbutiker och andra som säljer sina produkter och tjänster online. Men i vilken omfattning är det, och är det över huvud taget något ni kan använda i ert företag?

Marknadsföring till Generation Me!

Marketing Automation är svaret på intelligent marknadsföring till en generation av kunder, där ”jag” och ”mina behov” prioriteras särskilt högt. Om de enskilda, potentiella kunderna inte kan se den uppenbara fördelen för dem själva, är det svårt att få dem att intressera sig för era produkter.

Hos Obsidian Digital arbetar vi med ett 100 % beprövat ramverk för marketing automation.

Kontakta oss på tel. +45 31 10 00 54 eller skicka ett e-postmeddelande till Emil Reinholdt (Direktör) på eir@obsidian.dk

Samtidigt har internet och sociala medier gjort det lättare för kunderna att själva hitta information om de enskilda produkterna och därmed ta sig hela vägen till köpsituationen, utan att de vid någon tidpunkt varit i kontakt med en säljare. De saker de kan läsa om produkten och det de kan se att andra säger om produkten, avgör om de väljer era eller konkurrenternas produkter.

Om ni ska få inflytande över den enskilda individens val, krävs det därför en väldigt personifierad och kundorienterad marknadsföring, som kan anpassas helt målinriktat och specifikt till var och en av de målgrupper som intresserar sig för era produkter, samt kan anpassas väldigt precist till det ställe i köpprocessen där individen är när den stöter på era budskap.

Hur implementeras Marketing Automation

För att utföra Marketing Automation används en IT-lösning, som oftast kör som en tjänst i molnet. Tjänsten stöttar era marketing-processer och kan integreras med ert CMS- eller webbutikssystem, samt de sociala medier och annonsplattformar ni nyttjar. Därmed får ni möjlighet att målinrikta och anpassa marknadsföringen till de enskilda målgrupperna och deras placering på resan mot att bli kunder, likaså kan det användas till att bearbeta personer efter att de blivit kunder hos er.

För att upprätta Marketing Automation rätt, krävs en stor kännedom om era kunder, deras demografiska och intressemässiga data, samt en god kännedom om deras beteende på såväl era egna sidor och de online, samt eventuellt tryckta medier som kunder och potentiella kunder använder i vardagen.

Databaserad marknadsföring

Kännedomen om kunder och potentiella kunder bygger på de data som ni dels själva kan inhämta från trafiken på er hemsida eller webbutik eller kan hämta eller köpa från andra källor. Det gäller t.ex. information om vilken typ av AdWords eller Facebook-annonser kunderna klickar på, vilka Facebook-grupper de är medlemmar i, vilka sökord, termer och sökavsikter de olika målgrupperna använder sig av när de söker på ämnen som är relevanta för era produkter, samt demografiska och intressemässiga data, som man kan tillgå från sociala medier eller köpas från analysbyråer och företag som har gjort det till sitt arbete att samla in uppgifter om våra vanor och konsumtionsmönster på internet.

Baserat på denna kännedom kan ni sedan ställa in olika triggers, som aktiverar ett helt specifikt marknadsflöde, som tar höjd för de enskilda intressenternas intressen samt var på kundresan den berörda befinner sig. Därefter kan ni följa den berörda hela vägen fram till, och kanske även efter, den genomfört sitt första köp hos er.

Marketing Automation kräver löpande justeringar

Folks intressen, preferenser och referensramar ändras hela tiden. Något blir till förra årets mode, medan annat tillkommer. Därför kräver en bra och välfungerande Marketing Automation löpande uppföljning av resultaten och att enskild data utvärderas.

Samtidigt behöver ni ständigt vara uppmärksamma på vilka nya tendenser och utvecklingar på marknaden som är på väg in, och vilken betydelse de har för er framtida marknadsföring av era produkter och tjänster till de olika målgrupperna.

Genom att löpande justera de olika kampanjerna och den tillhörande automatiseringen till målgruppernas senaste intressen och påverkan, kommer era produkter och tjänster ses som mer relevanta och användbara för era olika målgrupper och kundsegment. Därmed ökar ni träffsäkerheten, förbättrar click-through-graden och får en bättre konvertering.

Behöver ni hjälp med att upprätta er Marketing Automation

Som redan nämnt kan det vara en utmaning att komma igång med Marketing Automation, då det kräver djup kunskap om många olika online marketing-discipliner och metoder.

Därför finns det goda anledningar att få hjälp att upprätta och löpande få er Marketing Automation justerad, från några som är experter på både Marketing Automation och de olika disciplinerna som ingår i det.

Här kan du med fördel ta kontakt med oss på Obsidian Digital. Vi är en dansk, professionell digital byrå, som har några av Danmarks vassaste hjärnor inom onlinemarknadsföring, som partners och anställda. Samtidigt är vi totalt plattforms-oberoende och känner till i stort sett alla de Marketing Automation-system som finns på marknaden.

Så oavsett vad ni eventuellt redan använder er av, eller vad ni har behov av, så kan vi ge er råd och hjälpa er att få största möjliga avkastning från er användning av Marketing Automation i er onlinemarknadsföring. Kontakta oss idag, så kan du vara igång imorgon!