Remarketing/retargeting

Facebook retargeting och Google Ads remarketing

Remarketing och retargeting ger dig möjlighet att målinriktat få annonser visade i Googles och Facebooks sökresultat, för dem som har besökt er hemsida nyligen. Därmed kan ni förlänga synligheten för potentiella kunder och påminna dem om det de intresserade sig för på er hemsida.

Det ökar chanserna för att de kommer återkomma och kanske genomföra det köp som de funderade över, då de besökte er hemsida eller webbutik senast.

Det är ytterst få människor som köper något den allra första gången de kommer in på en hemsida eller webbutik. De undersöker oftast bara möjligheterna och lämnar sedan sidan för att undersöka eventuella alternativ. Det kan även vara så att de skjuter upp beslutet till en annan dag och därför blir det kanske aldrig något av det.

Det är här remarketing, som det heter hos Google, eller retargeting som Facebook kallar det, kommer in i bilden. Det är målinriktade annonser som visas som banners eller textreklam för dem som nyligen besökt er hemsida eller webbutik.

Annonseringen kan målinriktas ner på sid- eller produktnivå, så du exempelvis visar annonser för den produkt som besökaren tittade på när den senast besökte hemsidan.

Skräddarsy er remarketing-annonsering

Oavsett om ni använder remarketing på Google eller retargeting på Facebook, så ger det er en rad olika möjligheter att få annonser visade. Således kan ni välja att visa annonser för alla de som har:

  • besökt er hemsida 
  • besökt en specifik sida, t.ex. en kategorisida i er webbutik
  • besökt sidor med en specifik struktur i webbadressen
  • lagt en vara i varukorgen i webbutiken, men inte genomfört köpet
  • vistats på hemsidan längre än en bestämd tid
  • Sett ett bestämt antal sidor på hemsidan.

Genom att mixa de olika möjligheterna på Google respektive Facebook, får ni möjlighet att skräddarsy ett nät av annonser som kan förlänga synligheten av er hemsida, er webbutik eller ert varumärke för personerna som nyligen besökt er. Ni kan till och med slå samman kampanjerna, så det visas olika remarketing-annonser med olika frekvens, allt beroende på hur länge sedan det är den berörda användaren besökte er. Möjligheterna är många, resultaten är rätt fantastiska och kostnaderna är små. Så det kan nästan inte löna sig att låta bli att använda remarketing  i er marknadsföring online.

Remarketing med dynamiskt innehåll

Om ni vill visa bannerannonser  på de produkter som besökarna har tittat på, ska AdWords-kampanjer och annonser upprättas för de berörda produkterna samt produktgrupperna. Det är ett jättestort arbete att upprätta. Här kan ni med fördel använda den dynamiska remarketing-funktionen på Google AdWords för att få visat annonser med de rätta produkterna helt automatiskt, på bakgrund av det användarbeteende Google AdWords kan inhämta från Google Analytics för er hemsida.

Utifrån det kan Google själv välja ut de produkter och den produktinformation som är mest relevant att visa för den enskilda tidigare besökaren. Här är det dock viktigt att era produktkategorier och produkter är ordentligt upprättade i er webbutik och därmed även i det flöde som ni använder för att förse Google med produktbilder och produktinformation. Annars kan ni råka ut för att Google väljer ut några varor som helt enkelt inte är relevant för den berörda besökaren.

Remarketing med dynamiskt innehåll kan även upprättas för enskilda sidor på hemsidan. Därmed kan ni upprätta bannerannonser för de enskilda sidorna på hemsidan, och på så sätt visa upp dem för tidigare besökande, snarare än att bara visa en generell annons för själva hemsidan eller ert varumärke.

Kom enkelt igång med remarketing och retargeting

Om ni ska utnyttja potentialen av remarketing och retargeting till fullo, krävs det ingående kännedom om möjligheterna samt praktisk erfarenhet av att upprätta det. Om det görs på rätt sätt kan det ge er en billig och mycket inbringande marknadsföring av er hemsida eller webbutik, som ger er många beställningar ni inte skulle fått annars. Men gör man det felaktigt, kan det även sluta med att skada ert varumärke och ert anseende på internet.

Därför är det en bra idé att välja en erfaren partner till er AdWords- och Facebook-annonsering, som har förståelse för hur man utnyttjar potentialen av remarketing och retargeting. Det kan vi hos Obsidian Digital. Så ska ni sätta igång med Adwords- eller Facebook-annonsering eller vill ha bättre resultat av den och ett bättre ROI på er annonsering online, kan vi hjälpa er med att få er annonsering att leva upp till era förväntningar, och oftast även överträffa dem. Kontakta oss idag och upptäck skillnaden!