Reputation Management

Effektiv Reputation Management förhindrar en shitstorm

Reputation Management handlar om att förhindra att enskilda personer eller verksamheter hängs ut på internet och att de därmed faller offer för en riktig shitstorm. Hos Obsidian Digital har vi en akut beredskap klar, som alltid står redo att bekämpa dålig publicitet och kan förestå kriskommunikation på nätet, om shitstormen väl rasar!

Reputation Management handlar lika mycket om att säkerställa individens och verksamheters rykte på nätet, som det handlar om att få bort dålig publicitet från sökresultaten och hantera krissituationer och shitstorms. Genom att målmedvetet ha en beredskap redo, som effektivt kan hantera dålig publicitet online och kritiska inlägg på sociala medier, kan de stora kriserna oftast undvikas långt innan de blir upphov till något allvarligare.

Vi lägger en strategi för hur ni undviker kriser online

Om er Reputation Management effektivt ska kunna förhindra att det bryter ut shitstorms och andra krissituationer online, är det viktigt att ha en plan för hur ni ska agera så snart det dyker upp dålig publicitet. För er första reaktion är oftast avgörande för huruvida stormen bryter lös eller om ni vinner flera följare på nätet.

Vi lär er en del särskilda tekniker, som kan ta luften ur allt från hetsiga troll och vanliga gnällspikar, till kunder som haft en dålig upplevelse av er och era produkter. Tillsammans lägger vi en strategi för hur de olika strategierna implementeras i er kommunikation online, och när de ska genomföras.

Reputation Management når shitstormen raser

Vi lægger også en strategi for, hvordan I skal reagere, hvis først uheldet er ude og stormen bryder ud. Her har Obsidian Digital en særlig task force, der står klar til at bistå jer og kan være med til at gribe ind og begrænse skadernes omfang.

Koger de sociale medier først over og dukker der hadesider eller hadske udsagn op i søgeresultaterne, handler det især om, at få overblik over krisens omfang. Dernæst handler det om at holde hovedet koldt og udvise ydmyghed og respekt i situationen – uanset hvor uretfærdigt og irriterende, I synes den opståede situation er.

Her er det oftest bedre at overlade krisehåndteringen til eksterne eksperter, der ikke har følelserne i klemme og som har prøvet lignende situationer før. De ved, hvilke midler nettet giver for at bekæmpe skaderne og hvordan man agerer i situationen. Ud fra den strategi vi har lagt, og det råderum vi har aftalt, kan Obsidian Digital få stormen til at løje af – oftest på en måde, der giver jer et bedre omdømme på grund af den måde, I håndterede situationen på.

Reputation Management hjälper med att städa upp efter en kris online

Dessvärre är det inte så lätt att radera spåren efter en shitstorm. Den dåliga publiciteten som stormen fört med sig, eventuella hatsidor och tråkiga kommentarer, är inte så lätta att få bort. Internet kommer oftast alltid ihåg det, såvida man inte kan få bort den dåliga publiciteten från sökresultaten på ett effektivt sätt eller få upphovsmännen att radera den.

Det kan vi ofta hos Obsidian Digital. Dels för att vi använder några specifika verktyg och strategier som, om de inte lyckas ta bort den dåliga publiciteten, åtminstone skickar den så långt ner i sökresultaten att risken för att den återfinns är minimal. Och dels för att det alltid fungerar bättre om det är någon annan än de som drabbats, som vänder sig till upphovsmännen av den dåliga publiciteten och ber dem om att få den borttaget.

Få bort hatsidor och annan dålig publicitet

Det gäller även hatsidor och andra former av dålig publicitet, som ibland kan överträffa era egna placeringar i sökresultaten. Det sänder en väldigt dålig signal till kunderna, om eventuella hatsidor eller andra former av hatiska yttranden hamnar före er egen hemsida, när människor söker på ert varumärke.

Här handlar det i första hand om att lägga en SEO-strategi, som ökar era placeringar i sökresultaten och som trycker ner sidor med negativ publicitet längre ner, och helst bort från sökresultaten på Google. Med rätt strategi och verktyg är det oftast möjligt, då personerna bakom hatsidorna dels inte har den nödvändiga SEO-mässiga kunskapen, dels inte gör löpande granskningar av deras hatsidors placeringar i sökresultaten och inte heller har den ekonomi som krävs för att bekämpa den strategi som vi lägger.

Så med en god portion grundarbete och målmedvetna åtgärder, kan vi få bort den typen av dålig publicitet från sökresultaten, så ni kan återvinna ert positiva omdöme online.

Reputation Management handlar även om att bevara det goda ryktet

Gott omdöme handlar även om att uppföra sig korrekt, använda de rätta kommunikationsstrategierna och att ha en effektiv SEO-strategi, som alltid försäkrar er om de bästa placeringarna på sökningar av ert eget varumärke. På så vis blir det svårt för hatsidor och andra negativa sidor att överträffa er i sökresultaten.

Reputation Management handlar även om att ha en effektiv outbound kommunikationsstrategi, en effektiv och väl övervakad inbound marketingstrategi och rätt strategi för hur ni marknadsför er och kommunicerar på sociala medier. Därmed kan ni effektivt och målmedvetet reducera risken för att ni någonsin råkar ut för en shitstorm eller annan form av krissituation på sociala medier.

Så det är inte helt fel att säga, att allt ni gör på internet har en viss grad av Reputation Management över sig. Så varför inte få med det i planeringen och strategin, om vi redan utför SEO- eller AdWords-arbete åt er?

Obsidian Digital – er online-partner i den digitala världen

Hos Obsidian Digital kan ni få hela paketet av tjänster, som betyder något online. Inte bara för er Reputation Management, utan för era placeringar i sökresultaten, er synlighet online samt antalet relevanta besökare som har potential att konvertera till nya kunder.

Vi SEO-konsulenter kan hjälpa er med alla aspekter av marknadsföring online och vi har några av Danmarks skickligaste specialister inom sökmotoroptimering, marknadsföring online och annonsering, samt utveckling av digitala strategier till vårt förfogande.

I denna palett av tjänster, är Reputation Management det förenande elementet som effektivt medverkar till att säkerställa att ni aldrig råkar ut för shitstorms. Samtidigt som ni effektivt och målinriktat bygger upp en stor bas av entusiastiska följare och kunder. Det är dessa delar som medverkar till att göra er till en succé online!

Kontakta oss redan idag för en diskussion om hur vi effektivt kan säkra och förbättra er synlighet och ert omdöme online. Vi står redo att hjälpa till!