Social media-strategi

Hos Obsidian Digital har vi hjälpt några av Danmarks största verksamheter att lägga deras strategi för sociala medier. Vi har en stor affärsförståelse inom de flesta danska branscher, och lägger mycket resurser på att sätta oss in i ert behov samt era kunders beteenden på sociala medier.

Vi gör även social media-strategier för b2b-verksamheter.

Vi arbetar fram ett lättförståeligt ramverk, som beskriver er strategi på sociala medier som Facebook, Linkedin eller Instagram. Efterföljande gör vi en workshop tillsammans med nyckelpersonerna i er verksamhet, således är vi säkra på att ni är 100 % rustade för uppgiften.

Under hela förloppet ställer vi gratis sparring till förfogande.