Sökordsanalys

Hitta sökord av värde

En sökordsanalys identifierar vilka sökord och sökfraser som potentiella kunder använder när de söker efter ett företag, som erbjuder den produkt eller tjänst som ni säljer. På bakgrund av sökordsanalysen kan sedan innehållet utvecklas, som kan ge SEO-mässigt värde till er hemsidas placeringar i sökresultaten för de berörda sökorden och sökfraserna.

En sökordsanalys är den moderna formen av marknadsanalys, som dels ger er en överblick över vilken terminologi era potentiella kunder använder, samt vilka av dessa ord och fraser som är mest relevanta att utveckla innehåll till.

För ofta använder kunder helt andra beteckningar om produkterna och tjänsterna ni säljer, än branschuttrycken som ni själva använder. Därför identifierar sökordsanalysen ofta några högst oväntade sökord, men som ni för det mesta kommer att kunna se en viss relevans i.

Vad är utgångspunkten för sökordsanalysen

Därför ber vi er ofta om att samla in dels de branschuttryck som ni själva använder om era tjänster och produkter, dels de uttryck ni hör när era säljare eller er kundservice pratar med kunderna.

Dessa ord använder vi som utgångspunkt för vår sökordsanalys. Här använder vi en rad olika verktyg för att gräva fram information från Google om hur många sökningar som finns för varje enskilt sökord. Samtidigt tar vi reda på vilka andra relaterade och besläktade ord som människor använder när de söker efter ämnen inom det yrkesområde som ni är verksamma inom.

Dessa relaterade och besläktade ord säger nämligen Google en del om vilka sökavsikter sidorna på er hemsida är relevanta för. Så genom att inkorporera dem målinriktat på de enskilda sidorna, kan vi målinrikta sidorna mer precist och ge er bra placeringar på era mest relevanta sökord.

Vi använder även en rad olika analysverktyg som t.ex. SearchMetrics, Ahref och SEMrush för att undersöka vilka sökord er hemsida kanske redan har bra placeringar på. Dessa verktyg kan även visa oss en del om vilka sökord ni med fördel bör satsa mer på, samt vilka sökord och sökfraser som fungerar bra för era konkurrenter.

När vi är färdiga med analysarbetet, står vi kvar med en lång bruttolista av sökord och sökfraser, samt uppgifter om hur många månatliga sökningar det är på varje ord.

Det handlar inte bara om att hitta sökorden med flest sökningar

Sökordsanalysen handlar inte bara om att hitta de sökord och sökfraser som de flesta söker på. Det handlar lika mycket om att hitta sökorden, och i synnerhet sökfraserna, som ger er de besökare som är mest intresserade av just era produkter och tjänster.

Det har blivit lättare då folk i högre grad använder flera ord eller hela meningar samt frågor i sina sökningar, så kallade longtail-sökningar.

Därmed blir det lättare både för Google och för er att räkna ut vad avsikten bakom den enskilda sökningen är, och därav avgöra hur relevanta era produkter eller tjänster kommer att vara för de berörda besökarna.

Vad kan en sökordsanalys användas till?

Det som är bra med denna typ av sökningar är att det inte görs så många av dem varje månad. Därför är konkurrensen inte alls så hög som på de sökord som det finns många sökningar på varje månad. Det gör det lättare för er att få bra placeringar för de berörda sökorden. 

Denna typ av sökningar är ofta utformade som frågor och genom att målinriktat utveckla innehåll på er hemsida, som besvarar dessa frågor, kan ni locka till er väldigt många och i synnerhet relevanta besökare med ett stort intresse för just era produkter och tjänster.

Så om ni hittar en rad sökfraser som indikerar att de berörda besökarna är särskilt intresserade av era tjänster och produkter, kan trafik som dessa sökord skapar generera lika många, om inte fler, kunder än de relevanta sökorden som det är många fler sökningar på.

Därför innehåller sökordsanalysen oftast ett stort antal longtail-sökningar, som vi bedömer ha en bra potential för att skaffa särskilt köpbenägen trafik till er hemsida. Utifrån bruttolistan med sökord och sökfraser kan vi nu

  • anpassa strukturen på er hemsida, så att det blir lättare för Google att se vilka sökord ni räknar som viktigast
  • förbättra placeringen i sökresultaten för de sökord som ni redan har innehåll om
  • bestämma vilket innehåll som ska utvecklas till hemsidan, för att ni ska ha största möjliga chans att hittas på de sökord som folk faktiskt använder.