Digital Strategi

I motsats till de etablerade konsultföretagen, är vi födda med det digitala och allt vi arbetar med är digitalt kombinerat med en stark strategisk förståelse.

Vi har ett solitt track record inom B2C och B2B på danska och utländska marknader. Bland tidigare projekt finns bland annat ”US market entry” och ”från offline till online”. I synnerhet är vi specialister i marketing automation.

När vi på Obsidian Digital talar om digital strategi, menar vi sättet vi tänkt oss att generera lönsamhet till verksamheten som har vänt sig till oss. Detta kan antingen föregås genom direkt försäljning eller lead-generering till försäljning via personlig kontakt.

Digitala strategityper

Vi arbetar som utgångspunkt med tre olika strategiformer. 1) generell strategi 2) new market entry 3) e-commercial due dilligence

  • Som namnet New market entry antyder, avser det en strategi med tanken om att öppna upp för nya marknader. Här analyserar vi vanligen geografiska, demografiska och strukturella skillnader. Infrastrukturella skillnader som exempelvis fraktpriser och leveranstider kan således ha substantiella effekter på ett lands e-handel.
  • Den generella strategin tar utgångspunkt i våra klienters digitala marknadsföringsmix. Här ser vi i huvudsak på vilka kanaler vi ska engagera kunderna i för att generera försäljning, samt med vilka budskap vi ska gå ut på marknaden med. Denna strategityp ligger vanligen till grund för alla våra aktiviteter.
  • E-commercial due dilligence behandlar digitala verksamheters ”base line” och digitala tillväxtpotential. Vi utarbetar dessa i samarbete med verksamhetens inköp. Vårt bidrag ska vanligen ses i sammanhang med en financial och legal due dilligence.

Vi använder dig aktivt i processen

Från första dag arbetar vi tätt tillsammans med klienten. Det är vanligt att vi efterfrågar data du redan genererat i början av processen. Detta sker då vi vill börja så långt fram som möjligt, och därmed uppnå ett bättre resultat i slutändan. I tillägg till data, tar vi vanligen en diskussion med de involverade personerna, där vi frågar om produkten, kunder, köpprocessen m.m. Detta då vi är av den uppfattning att man ska känna produkten till och kunderna innan man väljer ut vilka kanaler som ska användas till att säkert leda kunden genom köpprocessen.

Segmentering

När vi talat med ledningen och/eller medarbetare på golvet, är nästa steg vanligtvis att segmentera målgruppen och komma fram till den optimala kundresan för varje respektive segment. Just kundresan är en helt essentiell del av den digitala strategin. Kundresan är rent konkret den resa som kunden gör från början till slut. Det vill säga från att kunden blir uppmärksam på vår klients produkt för första gången, tills kunden köpt denna produkt och den efterföljande perioden till dess att kunden handlar hos vår klient igen. Segmentering spelar en viktig roll i förhållande till kundresan, då alla människor är olika och därför ska behandlas olika från början till slut. 

Redskap

När vi segmenterat våra olika målgrupper väljer vi ut de vertikaler som lämpligast riktar sig till vår målgrupp. Vi arbetar vanligen med 4 olika digitala områden: E-post, PPC, SEO och sociala medier. Varje vertikal har sina fördelar och nackdelar med utgångspunkt i den segmenterade målgruppen. Genom hela processen fokuserar vi på att sammansätta en strategi som kombinerar olika vertikaler, som kompletterar varandra. 

Därför är en digital strategi viktig

Om ni inte redan har en digital strategi, så är det viktigt att komma igång. År 2015 steg den digitala handeln till 10 av danskarnas handel. Danskarna, och européer i allmänhet, är således redo att handla digitalt, vilket är en trend som ser ut att fortsätta markant de kommande åren. Så om ni inte är positionerade för att delta blir ni helt enkelt åsidosatta på den digitala marknadsplatsen, till fördel för era konkurrenter.

Vem behöver ha en digital strategi

De flesta verksamheter bör ha en digital strategi. Det gäller B2B, B2C, råvaruproducenter, halvoffentliga verksamheter, mjukvaruverksamheter o.s.v. Vissa B2B-verksamheter anser att de inte är i behov av en digital strategi då deras försäljning sker via personlig försäljning. Däremot går verksamheterna miste om möjligheten att påverka sin målgrupp via digitala medier, och att därmed kunna öka deras konverteringsgrad när de är ute och talar med kunden ansikte mot ansikte.

Skillnaden från en offline-strategi

Många stora danska verksamheter använder sig idag av konsultverksamheter när de ska lägga sin strategi. Vi har stor respekt för de amerikanska konsultverksamheterna med flera, men vi gör saker lite annorlunda. På Obsidian Digital är vi födda i den digitala tiden, och även om en del av vår ledning kommer från internationella konsultverksamheter, är vi mycket mer tekniska än våra etablerade konkurrenter. Vår utgångspunkt för att arbeta med din digitala strategi är således bättre. Våra strategiska lösningar är djupt grundade i en teknologisk förståelse som generalister per definition inte besitter.